Horizon Europe – Cluster 5: Klimaat, energie, mobiliteit

Waterstof - Horizon Europe

Eind januari publiceerde mijn collega Edine Pape een blog over de opzet en pillars van het nieuwe Horizon Europe programma voor de periode 2021-2027. Inmiddels komt er steeds meer informatie beschikbaar over het nieuwe programma, van de nieuwe EIC instrumenten tot draft versies van de programma’s die bij de 5 nieuwe clusters horen. In deze blog besteed ik kort aandacht aan de nieuwe programmering van Cluster 5: Klimaat, energie, mobiliteit, zoals gepresenteerd door RVO op 25 maart jongstleden.

Algemeen: Horizon Europe, What’s New?

Globaal genomen heeft het gehele Horizon Europe programma een sterke basis in Europees beleid. Het gaat dan met name om de volgende drie beleidsstukken:

  • De welbekende Paris Agreement om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.
  • De Sustainable Development Goals (SDG) van de UN, en dan met name SDGs 7, 9, 11 en 13.
  • European Green Deal

Opnieuw zien we dus een sterke focus op klimaat, gelijkwaardige energietransitie en digitalisatie. Het budget voor de periode 2021-2027 is ruim €96 miljard—een derde meer dan gedurende de vorige periode. Daarnaast zijn de partnerschapsverbanden flink op de schop genomen; zijn wat voorheen de maatschappelijke uitdagingen waren nu de eerder genoemde “clusters”; en zijn er 5 nieuwe “missies”, die tevens ieder een eigen werkprogramma hebben.

Cluster 5: Klimaat, energie, mobiliteit

Eén van die clusters is Cluster 5: Klimaat, energie, mobiliteit. Zoals hierboven ook omschreven heeft het gehele cluster een sterke beleidsmotivatie. Ook belangrijk is het sterk impact-gedreven karakter. Hieronder zetten we kort de focuspunten op een rijtje:

  • Succesvolle projecten zijn cross-sectoraal en betrekken meerdere stakeholders. Er wordt veel waarde gehecht aan stakeholder- en burgerparticipatie.
  • Er is in toenemende mate aandacht voor interdisciplinaire projecten. Betrokkenheid vanuit de Sociale en Geesteswetenschappen heeft dus een streepje voor.
  • Sociale innovatie: Men is op zoek naar projecten waarvan de eindproducten expliciet ten goede komen aan de maatschappij en bijdragen aan ontwikkeling en toepassing.
  • In navolging van het vorige punt, moeten ook de eindgebruikers betrokken worden bij het project.
  • Synergie met bestaande initiatieven (EU netwerken en instrumenten) is een pré.

Ook verwacht men dat er binnen het nieuwe programma een grotere rol voor NGOs is weggelegd, omdat juist zij een link kunnen leggen tussen onderzoek, technologie en stakeholder- en burgerparticipatie. Met toenemende aandacht voor een veelheid aan stakeholders verwacht men bovendien grotere consortia.

Ook is duidelijk dat voor bepaalde urgente thema’s, zoals bijvoorbeeld waterstof, het nieuwe programma zowel meer mogelijkheden biedt, alsmede ook wat ingewikkelder is geworden. Waar voor waterstof aanvankelijk bijvoorbeeld alleen subsidie kon worden verkregen via Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), zijn er nu maar liefst zes verschillende programma’s waarbinnen waterstof een plaats heeft. Daarnaast wordt waterstof niet langer uitgesloten van het Cluster 5 programma. Meer mogelijkheden dus, maar ook meer uitzoekwerk. Wij helpen u graag navigeren!

De aanvraag

De online open dag van Cluster 5 ging gepaard met een aantal tips. Zo gaf men bijvoorbeeld aan dat nu het goede moment is om eventuele consortium partners vast te benaderen. Tevens is het een goed idee om al tijdens het schrijven van de aanvraag na te denken over stakeholder- en burgerparticipatie, bijvoorbeeld via een klankbord groep.

Maar hoe breng je de belangen van een grote groep stakeholders bijeen onder één coherent project? Is het eigenlijk wel handig om al die stakeholders direct als consortium partners bij het project te betrekken, of kun je daar beter een ander model voor hanteren? Hoe vind je geschikte consortium partners, en hoe realiseer je burgerparticipatie binnen een project dat bijvoorbeeld meer gaat om technologische ontwikkeling? En is het eigenlijk wel de moeite waard om een subsidie aan te vragen als er uiteindelijk na toekenning ook een heleboel administratieve verplichtingen aan verbonden zijn?

Allemaal vragen waar iedere partij. die overweegt een grote subsidieaanvraag te doen binnen een programma zoals Horizon Europe, mee te maken krijgt. Veel klanten realiseren zich daarbij niet dat onze diensten verder gaan dan alleen subsidieadvies en het schrijven van de aanvraag. Ook ondersteuning bij consortiumvorming en projectontwerp, waarbij u tevens gebruik kunt maken van ons eigen netwerk in de sector, behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning wanneer de subsidie is toegekend, waarbij we u zoveel mogelijk ontzorgen. Wij nemen dan bijvoorbeeld het schrijven van tussentijdse rapportages voor onze rekening, en bieden ondersteuning bij bezoeken van de monitor. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn