Horizon Europe: Aan de slag met de nieuwe werkprogramma’s

Horizon Europe Cluster 1 Health

In het afgelopen jaar hebben we al regelmatig aandacht besteed aan het nieuwe programma van Horizon Europe. Nu is het dan eindelijk zo ver: De nieuwe werkprogramma’s voor alle zes clusters zijn bekendgemaakt. Zoals ook werd benadrukt tijdens de European Research and Innovation Days (23-24 juni): Het plan, de doelen en gewenste impacts zijn gedefinieerd. Nu is het tijd voor actie. 

Even opfrissen

Kort ter herhaling: Horizon Europe is het voornaamste financieringsinstrument van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Onder de belangrijkste doelen behoren het aanpakken van de klimaatveranderingen, de welbekende UN Sustainable Development Goals en het vergroten van Europa’s competitieve vermogen.

Het totale budget bedraagt €95,5 miljard. Dit budget wordt uitgezet via verschillende instrumenten, waarover u hier meer kunt lezen. De subsidie is beschikbaar voor legale entiteiten binnen de EU en geassocieerde landen.

Ten opzichte van het vorige programma belichten we de volgende verschillen:

 • Voorheen bekend als de SME instrumenten, is er nu de European Innovation Council. Dit instrument helpt innovaties met een baanbrekend perspectief dichter bij de markt te brengen en komt voor 70% ten goede aan SME’s. Zie ook ons eerdere blog: European Innovation Council (EIC): Op weg naar een nieuwe horizon.
 • De commissie heeft 5 missies geïdentificeerd waaraan de werkprogramma’s zijn gelinkt. Ook hierover leest u hier meer: De vijf missies van Horizon Europe.
 • Open science policy: Voor alle projecten binnen het programma geldt verplichte open access voor publicaties en open science principes.
 • Partnerschappen zijn meer dan eerst doel-georiënteerd en maken een link met de industrie.
 • Het betrekken van burgers (o.a. in het communicatie plan) is nu nog belangrijker.

Het programma bestaat uit 3 pijlers. Iedere pijler bestaat weer uit verschillende financieringsinstrumenten. Zo bestaat pijler 2 uit een zestal clusters, die ieder weer ruimte bieden aan verschillende specifieke subsidieoproepen:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en inclusieve samenlevingen
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

Juist deze oproepen zijn nu in detail gepubliceerd in de nieuwe werkprogramma’s. 

Cluster 1: Gezondheid

In deze blog besteden wij graag extra aandacht aan Cluster 1: Gezondheid. Dit cluster heeft de volgende doelstellingen:

 • Verbeteren en beschermen van gezondheid en welzijn van burgers van alle leeftijden door middel van nieuwe kennis, innovatieve oplossingen met (waar relevant) aandacht voor gender-gerelateerde aspecten
 • Verder ontwikkelen van gezondheidstechnologieën
 • Verkleinen van gezondheidsrisico’s
 • Promoten van goede gezondheid en welzijn, zowel op de werkvloer als daarbuiten
 • Kosten-effectiever en duurzamer maken van de openbare gezondheidszorg
 • Armoede-gerelateerde ziekten voorkomen en een halt toeroepen
 • Patiëntenparticipatie en zelfmanagement ondersteunen en mogelijk maken

Met deze doelstellingen voor ogen richt het werkprogramma zich op de volgende thema’s:

 • Gezondheid gedurende de gehele levensloop
 • Milieu- en sociale gezondheidsdeterminanten
 • Niet-overdraagbare en zeldzame ziekten
 • Infectieziekten, incl. armoede-gerelateerde en verwaarloosde ziekten
 • Instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor gezondheid en zorg, waaronder geneeskunde op maat
 • Gezondheidszorgstelsels

Welke specifieke calls er onder deze thema’s zijn geschaard, leest u in het gedetailleerde werkprogramma. Over het algemeen genomen geldt een subsidiepercentage van 70-100% en wordt vaak uitgegaan van een consortium in de grootte van 5-10 organisaties.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Horizon Europe is divers en daar passen wij onze dienstverlening op aan. Of u nu een onderzoeker bent aan een universitair medisch centrum of een ondernemer met een innovatief idee ten behoeve van de klimaatmitigatie, onze subsidieadviseurs bieden inhoudelijke kennis en expertise.

Zoals ook elders op onze website is te lezen, specialiseert ons ISO-gecertificeerde bureau zich in enkele hoofdsectoren: water- en deltatechnologie; medische technologie en innovatie; energie en circulaire economie; duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling; innovatie en technologie. Onze 20 subsidieadviseurs hebben elk hun expertise, zodat wij op elk van deze gebieden zowel ervaring als inhoudelijke kennis kunnen bieden. Deze expertise onderscheidt ons van bureaus met een algemenere aanpak.

Wij bieden een breed scala aan diensten omtrent de subsidieaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken van uw projectidee, maar ook in de consortiumvorming kan ons netwerk u van dienst zijn.

Tot slot besteden wij veel aandacht aan de onderwerpen innovatie, impact en duurzame oplossingen—en laten dit nu precies ook de focuspunten van het nieuwe Horizon Europe programma zijn! Heeft u een onderzoeksvraag of technologie die u graag verder uit zou willen werken met behulp van Horizon Europe? Wij helpen u graag met het opstellen van een kansrijke aanvraag.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn