Grondstoffenakkoord: op weg naar een circulaire economie!

In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. In dit programma staat wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt voor deze samenwerking. Op  24 januari 2017 ondertekenden ministers Henk Kamp, Sharon Dijksma en 180 partijen het Grondstoffenakkoord. Hiermee is een belangrijke horde genomen in de ambitie van Nederland om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn.

Het grondstoffenakkoord vormt een extra stimulans bovenop de Green Deals die al zijn afgesloten en die nog komen. Zo heeft de watersector onder andere greendeals op het gebied van energie en hergebruik en terugwinning van grondstoffen afgesloten.

Evers + Manders en de circulaire economie

Evers + Manders ondersteunt actief verschillende projecten en ontwikkelingen die direct bijdragen aan het verduurzamen van processen en het circulair worden van de economie. Wij doen dit onder andere door

  • Het opzetten van circulaire innovatieprojecten met ketenpartijen
  • Het realiseren van succesvolle consortia
  • Het schrijven van succesvolle projectvoorstellen voor het verkrijgen van financiering
  • Het begeleiden van de projecten tijdens de uitvoering

Uw ambities in de circulaire economie

Succesvolle projecten die reeds volop bijdragen aan de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord zijn onder andere de ombouw van rioolwaterzuivering Amersfoort tot een Energie- en grondstoffenfabriek (www.omzetpuntamersfoort.nl) en het terugwinnen van cellulose uit afvalwater met als doel hieruit hoogwaardig bioplastic te produceren.

Hebt u een project of idee waarmee u bijdraagt aan de Nederlandse ambities om circulair te worden? Wij verkennen graag met u  de mogelijkheden om hiervoor financiering te vinden! 

Dit artikel delen via: LinkedIn