Het einde van dubbele energiebelasting voor energieopslag in zicht

Energieopslag

De energietransitie kan niet zonder de opslag van energie. Overdag opgewekte hernieuwbare energie willen we kunnen opslaan voor ’s avonds en `s nachts; energie opgewekt in de zomermaanden kunnen we goed gebruiken voor de koude wintermaanden. Dit kan alleen door energie voor kortere of langere termijn op te slaan. Een bijkomend voordeel van energieopslag is dat kostbare investeringen in het energienet kunnen worden voorkomen.

Helaas blijven investeringen in energieopslag achter. Enerzijds kan dit worden opgelost door nieuwe subsidieregelingen in het leven te roepen of door bestaande regelingen te verruimen. Zo wil het kabinet meer ruimte creëren voor energieopslag in de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) en heeft energieopslag vanaf begin dit jaar een plek gekregen op de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Subsidies zijn echter niet het enige antwoord. Het opslaan van energie wordt momenteel ontmoedigd doordat het voordeliger is om de energie “op te slaan” in het elektriciteitsnet (het terug leveren van energie op het moment dat er teveel wordt geproduceerd). Daarnaast wordt energieopslag nu nog beboet door een dubbele energiebelasting.

 


Demonstratie Energie-Innovatie: De DEI is een regeling waarmee de Nederlandse overheid nieuwe energie-innovaties in de etalage wil zetten. Naast technieken voor het opwekken van hernieuwbare energie en energiebesparing biedt de regeling ook ruimte voor innovatieve technieken voor energieopslag.

Energie Investeringsaftrek: De EIA is een investeringsmaatregel en levert een besparing op de winstbelasting. Met deze regeling worden investeringen in energiezuinige of -besparende bedrijfsmiddelen gestimuleerd. Sinds 2018 is het ook mogelijk om de EIA aan te vragen voor energieopslag.


 

Dit laatste gaat veranderen. Op 13 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die een einde moet maken aan de dubbele energiebelasting. De Kamer ziet in dat het oneerlijk is dat over dezelfde stroom twee keer energiebelasting wordt geheven: op het moment dat de elektriciteit wordt opgeslagen en op het moment dat de elektriciteit weer wordt afgegeven.

Begin 2019 zal duidelijk worden hoe de plannen worden vormgegeven. Bent u in de tussentijd nieuwsgierig geworden naar de subsidiekansen rondom energieopslag? Neem dan contact met ons op.

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn