Gratis onderzoekers voor 3 jaar? Hoe kan dat?

Marie Skłodowska Curie Actions

De Europese Commissie wil met de Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) de nieuwe generatie onderzoekers en experts opleiden. Deze zullen in de toekomst het beeld van ons onderzoek en onze innovatie bepalen. MSCA wil de onderzoeksvaardigheden en  andere van belang zijnde vaardigheden van jonge onderzoekers ontwikkelen om ze zo betere carrièreperspectieven te bieden. Zo moet het aantrekkelijker worden om in Europa te komen en te blijven werken.

Verschillende mogelijkheden

MSCA biedt:

  • trainingsnetwerken (bestemd voor een groep van universiteiten/onderzoeksinstellingen en bedrijven)
  • Beurzen. De beurzen zijn bestemd voor onderzoekers die (tijdelijk) in het buitenland willen werken
  • Internationale uitwisselingsprogramma’s aan individuele onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven.

Kansen in het nieuwe jaar

Op 10 januari 2017 eindigt de sluitingstermijn voor de zogeheten  trainingsnetwerken (ITN). Deze call richt zich op een groep van samenwerkende universiteiten en bedrijven. Die partijen tezamen vormen dus het trainingsnetwerk waarbinnen de individuele onderzoekers worden (bij)geschoold in onderzoek en tegelijkertijd in het buitenland  een gedegen trainingsprogramma krijgen aangeboden. Gezien de ruime subsidiemogelijkheden die de commissie beschikbaar heeft durven wij de stelling aan:  “vrijwel gratis onderzoek; het is een mogelijkheid”.

De voordelen van de trainingsnetwerken

Een ITN programma kent eigenlijk alleen maar winnaars:

  • De onderzoekers krijgen een uitdagend en compleet trainingsprogramma en krijgen de kans om mee te lopen in baanbrekend onderzoek
  • De bedrijven en universiteiten krijgt de gelegenheid een innovatief onderzoeksprogramma uit te voeren
  • De Europese Unie versterkt zijn kennisbasis door een nieuwe lichting allround onderzoekers.

Wat biedt een trainingsnetwerk?

De Europese Commissie schenkt de glazen goed vol: tot wel 540 persoonsmaanden (ruwweg 15 jonge onderzoekers) kunnen instromen in een dergelijk netwerk en de vergoedingen zijn fors. Ook goed nieuws voor instromers: de buitenlandse jonge onderzoeker (op weg naar zijn PhD) krijgt volop de gelegenheid zijn eigen expertise in te brengen in een dergelijk netwerk en ook nog eens kan en mag profiteren van een aanscherping van zijn talenten (commercieel, business-wise, specifieke competenties). Het gaat hier om een individueel opleidingsprogramma. Geen wonder dat dit programma volop in de belangstelling staat van Europese instituten en jonge onderzoekers.

Hoe wij kunnen helpen?

Als subsidieadviseurs bij Evers + Manders weten we dat het programma een zwaar indieningstraject kent.  Er worden ook nog eens veel voorstellen ingediend. De concurrentie is pittig.  Daarom hebben wij als bedrijf een strak protocol – gebaseerd op jarenlange ervaringen – ontwikkeld om onze cliënten succesvol te ondersteunen bij het schrijven van een dergelijke aanvraag.  Benieuwd?  We maken graag kennis en helpen u zo nodig  met het verder uitwerken van uw ideeën. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook