Fonds Duurzaam Water – verandering van het spel

In de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 14 juli 2016 georganiseerde bijeenkomst werden de contouren van het nieuwe Fonds Duurzaam Water (FDW) geschetst. Het huidige projectportfolio kwam aan de orde met suggesties voor beleidskeuzes.

Keuzes

Enerzijds blijkt de effectiviteit van projecten – en daarmee het programma – een aandachtspunt. Anderzijds lijkt er een voorkeur te zijn naar projecten met een hogere impact (game-changers) voor ontwikkelingssamenwerking.
De vraag hierbij is of meer focus op game-changers zal leiden tot meer effectiviteit van het programma. De samenwerking in ontwikkelingsprojecten is onder meer om culturele en politieke redenen niet zelden weerbarstig. Respect voor gewoontes en gebruiken is een vereiste om iets te bereiken. We zien juist dat solide (publiek-private) partnerschappen een succesvol model zijn voor een hoge effectiviteit van dit soort projecten.

Verwachtingen

Vooruitlopend op de officiële publicatie van de nieuwe regeling, mag verwacht worden dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de opdrachtgever voor het Fonds Duurzaam Water, zal streven naar:

  • een nog belangrijkere rol voor de lokale centrale partner;
  • een sterkere focus op ontwikkelingsrelevantie (armoedebestrijding, duurzaamheid, en emancipatie).

Changing the game

De aanvraagprocedure wordt in ieder geval veranderd: er komt (waarschijnlijk) geen formele ronde van Concept Notes meer. Deze kunnen nog wel voor advies worden ingediend bij RVO. Het is aan te raden al in deze eerste fase het projectplan goed te definiëren. Zowel de formele regeling als vermelde verwachtingen en keuzes moeten goed en duidelijk zijn afgewogen.

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst betitelde onafhankelijke adviseurs de drinkwater en sanitatie projectvoorstellen als ‘herkenbaar en van goede kwaliteit’. Heeft u voor de nieuwe FDW call één of meerdere projectideeën. Neemt u gerust contact op om hiervoor een voorstel van herkenbare goede kwaliteit te maken.

Dit artikel delen via: LinkedIn