FDW – van idee tot gehonoreerd voorstel

Evers + Manders feliciteert alle indieners van gehonoreerde voorstellen voor Fonds Duurzaam Water – ronde 2017 ! In ieder van de drie subthema’s zijn voorstellen waarbij Evers + Manders betrokken was toegekend.

Statistieken

RVO vat de resultaten van de tender die in februari 2017 sloot als volgt samen:

“Voor de eerste openstelling van FDW16 zijn 10 projecten in 10 landen goedgekeurd: 7 in Afrika en 3 in Azië.
De projecten zijn als volgt verdeeld over de thema’s:

  • 5 voor verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie, en afvalverwerking
  • 1 voor efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw
  • 4 voor veilige delta’s en verbeterde stroomgebieden

Het totale budget van de aangevraagde projecten bedraagt € 40.630.070, waarvan € 22.575.374 FDW-subsidie en een hoge eigen bijdrage van partners van € 18.055.696 (44%).”

Perspectief

Voor de Fonds Duurzaam Water tender 2017 zijn in de eerste fase liefst 216 Concept Notes ingediend. Dat dit heeft geleid tot een niet-uitgeput budget (er was 30 miljoen euro beschikbaar waarvan 22 miljoen euro is gehonoreerd) is een duidelijke indicator dat de weg van een idee naar een gehonoreerd voorstel uitdagend is. RVO houdt zich aan de gedane belofte om de lat hoog te leggen. Begin 2017 schreven wij in een blog dat “de statistieken van vorige FDW tenders laten zien dat lang niet alle projectvoorstellen voldoende kwaliteit halen om de competitie te kunnen winnen.” Toch blijft onze ervaring dat een goed project een zeer goede slaagkans heeft.

Feiten en Tips Fonds Duurzaam Water 

Voor de tender van het Fonds Duurzaam Water in 2018 golden de deadlines:

  • Concept Notes: 8 december 2017
  • Full Proposals:  5 februari 2018

Begin op tijd:

De periode tussen de Concept Notes en Full Proposals was zeer kort om van een project idee tot een kansrijk voorstel te komen. Zeker als het ging om projecten waarvan specifieke Fonds Duurzaam Water deelaspecten nog verder uitontwikkeld moesten worden, zoals genderstrategie, business case, pro-poor benadering, willingness-to-pay, etcetera. Daarom is het raadzaam de Concept Note zo vroeg mogelijk in te dienen en te zorgen dat de ingrediënten voor het Full Proposal al zover mogelijk zijn uitgewerkt.

Vorm een solide consortium:

Het “Duurzaam” in Fonds Duurzaam Water houdt ook in dat het project na afronding continuïteit houdt. Zonder de Ecologische, Technische en Sociale aspecten uit het FIETS model tekort te willen doen, blijken de Financiële en Institutionele duurzaamheid cruciale beoordelingscriteria. Een solide consortium met partijen die het initiatief logischerwijs na afloop van het project gaande houden, is onmisbaar.

Kom beslagen ten ijs: 

Vóór de 2017 tender heeft Evers + Manders in ieder Fonds Duurzaam Water subthema een winnend voorstel begeleid. In totaal zijn dat 3 van de 10 door RVO toegekende voorstellen. Als subsidieadviesbureau hebben wij dan ook veel ervaring met het Fonds Duurzaam Water. In eerdere FDW-tenders zijn voorstellen waar Evers + Manders aan meewerkte door externe evaluatoren gekwalificeerd als ‘van herkenbaar goede kwaliteit’.

Ervaringen Evers + Manders

Het is veel werk om een Fonds Duurzaam Water voorstel op te stellen. Het is schrijfwerk, en vooral denkwerk. Een professioneel projectteam om het voorstel te maken is daarom een must. Met een uitgekiende projectarchitectuur kan er doelmatig gewerkt worden aan het voorstel, wordt de deadline zonder al te veel stress gehaald, en is er een goede slaagkans.

Zelfs als een projectidee in grote lijnen past binnen het Fonds Duurzaam Water kunnen details een struikelblok (gaan) vormen. Het afstemmen van de Concept Note met RVO is ook daarom belangrijk en moet beslist niet gezien worden als een verplichte procedurele stap. Een sterkere Concept Note leidt tot concretere feedback van RVO en daarmee een grotere slagingskans. Zorg voor voldoende tijd in de projectplanning om de feedback van RVO goed te kunnen verwerken.

Wilt u een Fonds Duurzaam Water aanvraag indienen? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie

Over de diensten van Evers + Manders op het gebied van internationale water projecten: Water Internationaal 

Eerdere blogs over waterregelingen:
17 januari 2017 Concept notes Fonds Duurzaam Water beoordeeld
24 juli 2016 Fonds Duurzaam Water – verandering van het spel

Een recent project:
AFMA: Reduced flood probability and impact

 

Dit artikel delen via: LinkedIn