EUREKA, Erasmus+ en AAL: Nina van der Vaart brengt internationale subsidie-ervaring mee

Malaga

Nina van der Vaart doet haar naam eer aan. Zo is ze “pas” sinds 1 maart in dienst, maar doet al helemaal haar (en ons) ding, echt leuk om te zien.

Nina woonde lange tijd in Spanje maar woont inmiddels alweer jaren met haar partner en hun twee dochters in Nederland. “Ik liep stage in Málaga bij het Euro Info Center voor de studie Internationale betrekkingen. Tijdens deze stage adviseerde ik bedrijven over Europese programma’s en tenders. In die periode ontmoette ik mijn partner en uiteindelijk heb ik zes jaar in Málaga gewoond.”

En toen aan de slag in Spanje?

“Klopt. Het is lastig om een goede baan te vinden in Spanje, er is veel werkloosheid. Dus na een paar tussenbanen kreeg ik een eerste, echt serieuze baan bij een onderzoekscentrum in ICT waar ik werkte op de Technology Transfer Office. Ik was de link tussen de onderzoekers van het centrum en de Europese Commissie en Europese partners. Ik begeleidde veel voorstellen voor aanvragen in Europese programma’s, zoals EUREKA, het 7e Kaderprogramma (KP7) en het Active Assisted Living programma (AAL). Ik was betrokken bij de voorstellen en bij het opstarten van het project en deed er ook een deel disseminatie, communicatie en projectmanagement bij.”

“De ouderenzorg staat voor een enorme uitdaging.”

 

Sinds 1 maart 2021 ben je onze collega. Wat deed je daarvoor?

“Na Spanje heb ik acht jaar voor het Nationaal Ouderenfonds gewerkt als projectmanager onderzoek en innovatie. Ik heb in deze tijd aan allerlei projecten gewerkt op het gebied van langer thuis blijven wonen en gezond ouder worden. Ook met ondersteuning van digitale oplossingen. Veelal met behulp van subsidies uit verschillende programma’s. Daarna ben ik een jaar aan de slag gegaan als programmamanager innovatie bij een grote ouderenzorg organisatie. De ouderenzorg staat voor een enorme uitdaging met de toenemende vergrijzing en de arbeidsmarktkrapte.  

Kende je E+M al op een of andere manier?

“Nee, eigenlijk niet. Ik wilde meer gaan focussen op het schrijven van subsidieaanvragen. Het proces van starten met een idee, een project ontwikkelen en samenwerkingen opzetten voor een subsidieaanvraag vind ik erg leuk.

Ik ben heel gericht subsidieadviesbureaus gaan bekijken en heb Evers + Manders gebeld om informatie in te winnen. Ik kreeg Paul Manders aan de telefoon en die zei: “Kom volgende week maar langs.” Ze lacht. “Toen ging het heel snel.”

Zijn er overlappen met je vorige baan?
“Ja, in het opzetten en ontwikkelen van subsidieaanvragen op basis van maatschappelijke uitdagingen. Ook de intensieve samenwerking met partners komt overeen. En tot slot het schrijfwerk. Het project op een heldere manier op papier krijgen, zodat er subsidie toegekend wordt en de partners weten waar ze aan toe zijn. In mijn vorige baan werkte ik wel meer in de coördinatie en uitvoer van projecten. Dat is hier minder.” 

Waar heb je vooral ervaring mee opgedaan?
“Bij het Nationaal Ouderenfonds heb ik veel subsidieaanvragen en projecten binnen het Active Assisted Living Programma (AAL), ZonMw en het Erasmus+ programma opgezet en gecoördineerd. Erasmus+ is gericht op onderwijs vanuit een breed perspectief. Het is een vrij praktisch programma waarin je bijvoorbeeld een leermodule of trainingsmateriaal gaat ontwikkelen. Een voorbeeld is het project BEING ME. Een project waarmee we inclusieve zorg voor LHBT ouderen wilden verbeteren door het ontwikkelen van lesmateriaal voor zorgopleidingen. Het leuke van deze projecten is dat je intensief met de doelgroep gaat samenwerken en gaat kijken waar de behoeften liggen en hoe je hierop kunt ontwikkelen. In BEING ME organiseerden we sessies met docenten, studenten, oudere LHBT’ers en zorgverleners. Gedurende deze sessies werkten we gezamenlijk aan leermateriaal voor het MBO-onderwijs.“

“Bij de eerste sessie hadden we een introductie georganiseerd met behulp van theater, waarbij de verhalen van oudere LHBT’ers werden teruggespeeld door acteurs. Dat werd heel goed begeleid. Erg mooi. Dan zie je ook voor je gebeuren wat bijvoorbeeld discriminatie met mensen doet. Er waren zorgverleners bij en docenten en studenten. Dit zorgde voor veel energie binnen het project om heel veel voor elkaar te krijgen. Echt heel leuk.”

 

Project Being Me - Nina van der Vaart

 

” Wel vind ik dat Evers + Manders zichzelf veel meer zou kunnen verkopen, maar….” 

 

Hoe zou je E+M na een paar maanden onderdeel te zijn willen karakteriseren?

“Er is een hoge mate van specialistische kennis bij de medewerkers. Iedereen is hoogopgeleid. Er is veel kennis en kunde, wat je ook op de website ziet, en er wordt heel veel geïnvesteerd in training en begeleiding. Wel vind ik dat Evers + Manders zichzelf veel meer kan verkopen. Dat zeg ík, terwijl ik niet echt commercieel ben,” voegt ze er lachend aan toe.

Waar zie je dat aan? Waarom denk je dat?

“Er is een soort van bescheidenheid bij de collega’s, terwijl ze veel meer bieden dan menig concurrent die vaak alleen teksten redigeert. Er wordt inhoudelijk heel specialistisch meegekeken, en absoluut niet alleen geredigeerd. Dat zou commercieel wel meer ingezet kunnen worden. Ik heb zelf ervaring met een subsidieadviesbureau gehad, waarbij het bureau niets meer deed dan de regelingen opsommen. En toen dacht ik: dat wist ik zelf ook al. Tegelijkertijd is de niet-commerciële insteek misschien ook wel een deel van de aantrekkingskracht van Evers + Manders en spreekt dat juist specifieke doelgroepen aan. Ik voel me er zelf eigenlijk ook beter bij”.

Binnen welke sector ligt jouw specialisatie? 

“Ik maak deel uit van de medische sector, met vooral de focus op zorg, ouderenzorg en welzijn. Mijn collega Anne Koopman gaat helpen met het Erasmus+ programma, zo kan ze daarin ook ervaring opdoen.”

Wat is jouw uitdaging in deze functie?

“In de programma’s van Horizon Europe ligt nog een aardige uitdaging om daar succesvol in te worden. Ik heb al wel ervaring binnen FP7 en Horizon 2020 maar meer als partner, niet als coördinator. Binnen Erasmus+ en het Active Assisted Living (AAL) programma heb ik wel veel aanvragen gecoördineerd. Horizon Europe is wel een niveau hoger qua wetenschappelijke insteek, complexiteit en aantallen partners, etc. Daarnaast wil ik meer acquisitie gaan doen en mijn eigen klantenbestand opbouwen. Je moet voor acquisitie dicht bij jezelf blijven, niet iets willen verkopen wat niet dicht bij je staat. Ik vind acquisitie binnen een warm netwerk prima, een relatie uitnodigen voor een kopje koffie en kijken of we misschien leuke kansen samen zien. Echt commercieel ben ik niet.” En voegt Nina er lachend aan toe: “Maar dat heb ik aan Johan en Paul verteld in de sollicitatiegesprekken, hoor. Ze weten waar ze aan begonnen zijn.”

Als we het even over hobbies hebben vertelt Nina dat ze graag fietst op de racefiets. Weer een fietser in ons midden, net als Harm Gines en Jessica. ”Ik ga alleen niet zo snel. Ik ga het liefst alleen, zodat ik mijn eigen tempo kan bepalen.” 

Geeft niks, Nina. Voor ons ga je snel genoeg, én belangrijker: Je bent een graag geziene collega binnen ons team! Welkom bij Evers + Manders!

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn