Engagement, communicatie, disseminatie en kennisbenutting: wat is het verschil?

Impact neemt een steeds prominentere rol in in wetenschappelijke subsidieaanvragen. Met deze ontwikkeling sijpelt er ook steeds meer terminologie de aanvraagformulieren in die niet direct voor zich spreken, vooral niet voor fundamentele wetenschappers. In eerdere blogs bespraken we al impact en stakeholders, nu gaan we iets verder de diepte in: wat is nou precies het verschil tussen engagement en communicatie met je stakeholders, disseminatie en kennisbenutting?

Betrokkenheid

Bij een impact-gericht onderzoeksproject is het belangrijk om niet alleen je wetenschappelijke bevindingen de wereld in te gooien en te hopen dat er iets mee gedaan wordt. Je moet van tevoren al nadenken over hoe de bevindingen het beste kunnen worden geïmplementeerd, ook al tijdens het plannen (co-design) en uitvoeren (co-creation) van je project. Dit kan je niet alleen, je hebt hier inzichten en connecties van belanghebbenden (stakeholders) bij nodig. Het vroeg betrekken en wederkerig mee laten beslissen van stakeholders heet stakeholder engagement (betrokkenheid).

Communiceren

Communicatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan tweezijdig zijn, zoals in een workshop, webinar of discussiegroep, of het is eenzijdig, bijvoorbeeld bij (sociale) media. Eenzijdige communicatie wordt vaak disseminatie genoemd. Het verschil zit hem er daarnaast in dat je bij het vormgeven van communicatie-activiteiten actief bedenkt wie je wilt bereiken, wat je met de activiteit wilt bereiken en hoe je deze stakeholder erbij kunt kunt betrekken. Inzichten uit communicatie geven inzichten voor beide partijen en zouden gebruikt kunnen worden om het onderzoeksprogramma aan te passen, maar dat hoeft niet. Bij disseminatie heb je vaak weinig inzicht in wie je bereikt en wat voor effect dat heeft, dus disseminatie-strategieën zijn vaak algemener en niet gericht op wederhoor.

Kennisbenutting

Alle impact-gerichte activiteiten die je binnen je project plant, of dat nou betrokkenheid, communicatie of disseminatie is, vallen onder je plan voor kennisbenutting. Hier zitten dus verschillende lagen van betrokkenheid van stakeholders in. Het is van belang je plan duidelijk uit te denken en toe te lichten in je subsidieaanvraag. Hoe ga je bijvoorbeeld patiënten betrekken en informeren? Hebben belangenorganisaties inbreng in je onderzoeksopzet? En zijn er concrete plannen om overheden in te lichten over de uitkomsten en mogelijke beleidsaanpassingen?

Hulp nodig?

Het opstellen van een impact plan is niet iets wat je zomaar doet. Het vergt tijd, creativiteit en veel discussies met stakeholders. Heeft u hier hulp bij nodig? Laten we dan eens van gedachten wisselen. Wij begrijpen heel goed het hoe en waarom van kennisbenutting en impact bij een subsidieaanvraag en helpen u graag!

 

Volgt u ons al op LinkedIn? 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn