Energiestrategie: is uw industrie klimaatneutraal in 2030?

Innovation Fund - thema energieopslag

Eind 2021 publiceerden RVO, TNO en het Planbureau voor Leefomgeving een rapport waarin zij reflecteerden op de energiestrategieën van de Nederlandse overheid en de ambities van de industriële sector. Waar het kabinet in 2019 streefde naar een afname van 19 megaton co2 uitstoot in 2030 binnen de Nederlandse industrie, legt de industrie de eigen lat een stuk hoger: De beoogde besparing van 31 megaton laat zien dat de sector bereid is om te innoveren en daarin ook nieuwe kansen ziet. Subsidie kan een hulpmiddel zijn om deze innovaties te realiseren.

Het Europese Innovation Fund is het grootste fonds ter wereld voor de demonstratie van innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en zogenaamde ‘flagship projecten’ voor significante emissiereductie op Europees niveau. Projecten moeten betrekking hebben op energie-intensieve industrieën, Carbon Capture and Storage (CCS), hernieuwbare energie, of energie opslag. Dit is dus bij uitstek een geschikte subsidieregeling om co2-besparende innovaties een boost te geven.

Innoveren met het Innovation Fund: voor zowel klein- als grootschalige projecten

De thema’s binnen het Innovation Fund zijn als volgt:

  • Innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en processen
  • Alternatieve producten die carbon-intensive producten kunnen vervangen
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU)
  • Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Innovatieve productie van hernieuwbare energie
  • Energieopslag

Het Innovation Fund kent twee soorten regelingen: de zogenaamde small- en large-scale projecten. Large-scale projecten hebben een omvang van €7.5 miljoen en hoger. Small-scale gaan uit van een projectomvang van €2.5-7.5 miljoen. De small-scale projecten zijn bij uitstek bedoeld om een deel van het financiële risico weg te nemen voor het op de markt zetten van een innovatieve ontwikkeling en stimuleert ook het MKB.

Voor beide typen regelingen bedraagt het subsidiepercentage 60% van de relevante projectkosten. Projecten dienen binnen 4 jaar financieel te zijn afgerond.

Voor large-scale projecten kunt u nu al indienen. Sterker nog, haast is geboden, want de deadline voor deze ronde is 3 maart 2022. Voor small-scale projecten geldt dat wij in maart van dit jaar een nieuwe ronde verwachten, met een verwachte deadline in augustus. Nu is dus een goed moment om ons te benaderen en samen te kijken naar de mogelijkheden en kansen van een aanvraag.

Waarom het Innovation Fund? Wij kijken graag met u mee!

Het Innovation Fund is een Europa-brede regeling en kunt u zowel alleen aanvragen als in een samenwerkingsverband. Bovendien geeft het zichtbaarheid aan uw innovatie binnen heel Europa.

Uiteraard zijn er ook andere (Nederlandse) regelingen beschikbaar voor de ontwikkeling, pilot of demonstratie van een co2-besparende industriële ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld HER+ of DEI+ binnen de Topsector Energie. Bent u benieuwd welke regeling het beste bij u past, of heeft u behoefte aan een sparringpartner? Wij kijken graag, geheel vrijblijvend, met u mee.

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn