Energieagenda zet in op CO2

subsidie energiesystemen en duurzame energie

Op 7 december heeft Minister Kamp de Energieagenda gepresenteerd. De belangrijkste conclusie: sturen op CO2. In het licht van de klimaattop van Parijs was dat te verwachten. In algemene zin geldt, dat het er in het rapport weinig verrassingen staan. Zeker voor wie de energietransitie een beetje volgt.

Europese emissiehandelssysteem

Met de Energieagenda stelt Nederland zich als doel om in 2050 80-95% CO2 te besparen. De Energieagenda concludeert dat het huidige emissiehandelssysteem (ETS) niet het gewenste resultaat gaat leveren. De CO2-prijs is te laag en zelfs als deze gaat stijgen zullen hier te weinig prikkels vanuit gaan om Nederland te verduurzamen. Nederland wil daarom, in ieder geval voor zichzelf, de lat hoger leggen. Omdat we het beste kindje uit de klas willen zijn? Nee. Nederland ziet een duidelijk economisch belang in de energietransitie.

CO2-ambities realiseren met transitiepaden

De Energieagenda heeft de energievraag ingedeeld naar vier functionaliteiten:

  • Kracht en licht
  • Hoge temperatuur warmte
  • Lage temperatuur warmte

Voor iedere functionaliteit wordt een aantal speerpunten benoemd. Helaas blijft het daarbij. Er worden maar weinig concrete maatregelen genoemd. Wel is duidelijk dat er geen nieuw Energieakkoord gaat komen na 2023. Ongetwijfeld komt hier een CO2-akkoord voor in de plaats.

Focus op innovatie

Om de 80-95% CO2-vermindering te kunnen realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor innovatie. Belangrijke thema’s zijn energieopslag, kostprijsverlichting hernieuwbare elektriciteitsproductie, carbon capture and storage/utilization, hergebruik van warmte, power to gas en andere energiedragers, biogas en waterstof. Daarnaast wil het kabinet ook meer ruimte geven aan andere CO2-mitigerende technologieën die niet meteen te maken hebben met energie.

Veel geld naar uitrol

Met de SDE+ regeling investeert het huidige kabinet fors in de productie van duurzame energie. Op 30 november is duidelijk geworden dat het budget voor 2017 verhoogd is en uitkomt op € 12 miljard. Nu de overheid meer op CO2 wil sturen, zal de SDE+ ook gaan veranderen. De huidige systematiek gaat uit van de hoeveelheid elektriciteit die wordt geproduceerd. Hierbij is te weinig ruimte voor CO2-besparende technologieën die niet primair gericht zijn op de productie van energie.

De verduurzaming van Nederland, een iteratief proces

Januari vorig jaar presenteerde Minister Kamp het Energierapport (Transitie naar Duurzaamheid). Dit resulteerde eerder dit jaar in de Energiedialoog. De conclusies van de Energiedialoog hebben nu geleid tot de Energieagenda (Naar een CO₂-arme energievoorziening). De Energieagenda zal volgend jaar gebruikt worden om het gesprek over de transitie verder vorm te geven in de vorm van vier transitiepaden. En wanneer gaan we dan echt beginnen? Wanneer gaan we echt CO2 besparen?

Evers + Manders en de energietransitie

Evers + Manders volgt de energietransitie op de voet. Niet alleen omdat hier interessante subsidiekansen liggen, maar ook omdat wij dit belangrijk vinden. Eerder dit jaar publiceerde Evers + Manders al een tweetal blogs die goed aansluiten bij de gepresenteerde Energieagenda:

Wij blijven de ontwikkelingen en de subsidiekansen voor u volgen.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn