Energie-innovatieregelingen, de belangrijkste wijzigingen in kaart gebracht

Energie-innovatieregelingen Sankey

 

Vorige week zijn de nieuwe energie-innovatieregelingen gepubliceerd. Ook in 2019 is er veel geld te verdelen, in totaal meer dan €200 miljoen. Hiermee zijn er volop subsidiekansen voor innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.

Samenvoegen van programma’s

In 2019 is er wel het een en ander veranderd. In principe komen de meeste programma’s uit 2018 gewoon weer terug, hoewel dat op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk is. Zo zijn de volgende regelingen als zelfstandige subsidieprogramma’s komen te vervallen:

  • Carbon Capture and Utilization
  • Beleidsexperiment CO₂-reductie Industrie
  • Programmalijn 0 van TKI Urban Energy

Deze regelingen zijn nu ondergebracht in de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+). De DEI+ is de opvolger van de oude DEI, met als groot verschil dat er nu, naast demonstratieprojecten, ook ruimte is voor pilotprojecten en dat de reikwijdte van het programma is vergroot. De DEI+ focust vanaf 2019 op CO2 besparing en staat open voor projecten op het gebied van:

  • Energie-innovatie
  • CO2-reductie industrie (waaronder recycling, CCUS, infrastructuur)
  • Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
  • Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking.

We hebbende geldstromen voor u inzichtelijk gemaakt met het bovenstaande Sankey diagram. Sankey diagrammen worden in de energiewereld vaak gebruikt om de energiestromen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld van productie naar gebruik. Hiermee worden de wijzigingen in een opslag duidelijk. Zo is duidelijk te zien dat een aantal programma’s in 2019 opgaan in de DEI+, hoe het extra geld vanuit de klimaatenveloppe wordt verdeeld en hoe budgetten wijzigen.

Meer budget

Naast het schuiven met potjes is de totale pot ook groter geworden. Met name de DEI+ heeft meer budget gekregen om ruimte te geven aan de verbreding van de regeling. Verder is er een nieuw programma opgezet voor Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP). Het extra geld komt uit de Klimaatenveloppe voor 2019. De budgetten voor de overige Topsector Energieregelingen zijn min of meer gelijk gebleven.

Indienen

De eerste regelingen zijn inmiddels opengesteld. Zo kan er voor de DEI+ al worden ingediend. Daarnaast volgen er voor andere programma’s openstellingen later in het jaar. Voor de regeling Hernieuwbare Energie kan ook nog worden ingediend binnen de 2018 regeling. Deze zal eind maart sluiten. Echter, op 1 april gaat meteen de 2019 regeling open. Voldoende kansen dus!

 

Evers + Manders Subsidieadviseurs helpt u graag bij het aanvragen. We hebben veel ervaring met deze energieregelingen en een uitstekend track-record. Onderzoeken wat de kansen zijn? Neem dan contact met ons op.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn