Energie-innovatie binnen Horizon 2020 (2018 – 2020)

EU subsidies

Klimaattop Parijs en Europa

Het mag duidelijk zijn, de klimaattop in Parijs heeft veel losgemaakt. Tijdens de top hebben meer dan 200 landen afgesproken dat er alles aan gedaan moet worden om de opwarming van de aarde te beperken. Je ziet nu dat overheden hierop reageren, ermee aan de slag gaan en plannen beginnen te maken. Zo wil de Nederlandse overheid in de toekomst gaan sturen op CO2-reductie in plaats van hernieuwbare energie.

De klimaattop heeft ook duidelijk zijn stempel gedrukt op de scoping papers van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020. In deze scoping papers wordt uiteengezet waarop de Europese Unie in de laatste drie jaar van het innovatieprogramma Horizon 2020 haar pijlen gaat richten. Dit document vormt de basis voor de werkprogramma’s die later dit jaar zullen gepubliceerd worden.

Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy 2018 – 2020

Europa wil graag koploper zijn als het gaat om hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de koolstofarme economie. Dit zijn dan ook de belangrijkste thema’s binnen het Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy, onderdeel van het subsidieprogramma Horizon 2020. Hierbij wordt, zoals altijd, gekozen voor een goede balans tussen de ontwikkeling en de exploitatie van nieuwe energie-innovaties.

Het programma voor 2018-2020 is gericht op de volgende thema’s:

  • Global leadership in renewables. Zoals hierboven beschreven, wil Europa voorop lopen als het gaat om hernieuwbare energie. Horizon 2020 wordt ingezet om deze positie te versterken. Niet alleen door stappen te zetten op technologiegebied, maar ook door aandacht te besteden aan maatschappelijke, culturele en politieke knelpunten.
  • A smart citizen-centered energy system. Europa wil meer ruimte creëren voor de “prosumer”, de consument die tegelijkertijd energieproducent is. Dit vraagt om nieuwe technologische oplossingen, infrastructurele aanpassingen en de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Hierbij moet gedacht worden aan slimme distributie en gebruik, slimme interfaces tussen opwekking en grids, en slimme steden en communities.
  • Efficient energy use. De Europese Unie ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing. Dit leidt tot een directe CO2-reductie. Hierin trekt het werkprogramma op met het NMBP programma (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) en de Public Private Partnerships Energy-efficient Buildings en Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency.
  • Carbon Capture and Storage/Utilization. De Europese Commissie onderkent dat we in transitie zijn. We zijn niet van vandaag op morgen over op een volledig hernieuwbare energievoorziening. Horizon 2020 wordt daarom ook in 2018-2020 ingezet voor het afvangen van CO2 in combinatie met opslag of, beter nog, de omzetting van CO2 in nuttige producten.

Europees, nationaal of regionaal inzetten?

Horizon 2020 biedt mooie kansen, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, Nederland heeft ook eigen subsidieprogramma’s die zich richten op de energietransitie. De Topsector Energie kent een pakket aan mogelijkheden. Daarnaast is de koolstofarme economie één van de thema’s binnen de verschillende Interreg en EFRO programma’s.

Welk programma het meest geschikt is voor uw project hangt af van diverse factoren. En, natuurlijk, van uw ambities. Hierbij is het ook van belang om te kijken met wie u wilt samenwerken en wat u uiteindelijk met een project wilt bereiken.

Binnen Evers + Manders helpen wij bedrijven ook in deze vroege fase van een subsidieaanvraag. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. We geven een wel afgewogen advies waar u mee uit de voeten kunt. Hierbij spelen we altijd open kaart. Het gaat erom dat het uiteindelijk gekozen programma, als het inderdaad komt tot een subsidieaanvraag, past bij uw wensen, mogelijkheden en strategie.

Dit artikel delen via: LinkedIn