Eerste NWO-call sleuteltechnologieën

NWO- KIC - sleuteltechnologieen

Het vijfde thema

Eerder schreven we al over de verandering in het Nederlandse innovatiebeleid van topsectoren naar missies en de 4 thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid:

 • Energietransitie en duurzaamheid;
 • Landbouw, water en voedsel;
 • Gezondheid en zorg;
 • Veiligheid

Vorige week verscheen er een call rond het thema landbouw, water en voedsel. Nu is er een openstelling voor wat ook wel het vijfde thema wordt genoemd: de sleuteltechnologieën. NWO noemt ze in het engels:

 • Chemical technologies;
 • Digital technologies;
 • Engineering and fabrication technologies;
 • Photonics and light technologies;
 • Advanced materials;
 • Quantum technologies;
 • Life science technologies;
 • Nanotechnologies.

Interdisciplinair en breed

Kenmerkend voor veel calls van NWO is de focus op breed samengestelde publiek-private consortia met deelneming van zowel universiteiten en hogescholen. Dat is ook hier aan de orde. De consortia moeten interdisciplinair zijn en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek combineren. Daarbij geldt dat het eindpunt een proof of concept in het laboratorium moet zijn.

Impact outlook strategie

Rond kennisbenutting, de weg naar de praktijk, promoot NWO drie benaderingen – impact outlook, impact plan en impact focus – afhankelijk van het type onderzoek: van meer fundamenteel onderzoek naar de toepassing van bestaande kennis. Voor de sleuteltechnologieën-call is gekozen voor de impact outlook benadering. In deze benadering staat de wetenschappelijke impact voorop, niet de maatschappelijke, maar er wordt wel verwacht dat er tijdens de looptijd actief gekeken wordt naar onvoorziene maatschappelijke impact.

Human capital en learning communities

Volgens NWO zullen de maatschappelijke missies “een stevig beroep doen op het beschikbare arbeidspotentieel”. Binnen de impact outlook strategie moeten voorstellen aandacht geven aan de ontwikkeling van human capital en learning communities. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en/of maatschappelijke organiseren die leren, werken en innoveren bij elkaar brengen. De learning communities moeten vorm krijgen in onder andere Fieldlabs, skill labs, centers of expertise, centra voor innovatief vakmanschap of lectoraten.

Drie fasen aanvraag

De hoofdaanvrager moet een onderzoeker zijn in dienst van de door NWO erkende kennisinstellingen of een hogeschool. Onderzoeksvoorstellen kunnen een omvang hebben tussen € 750.000,– en € 2.500.000,–, waarvan NWO maximaal 70% financiert. De cofinanciering moet minstens voor de helft in cash zijn en minstens voor de helft afkomstig zijn van private partijen. De deadline voor het indienen van de zogenaamde passendheidsverklaring is 10 november 2020. De indiening van vooraanmeldingen kan tot uiterlijk 19 januari 2021. In februari 2021 krijgen de consortia advies over het wel of niet uitwerken van hun voorstel.
Uiterlijk 18 mei 2021 moeten dan de volledige aanvragen worden ingediend.

Onderschat de eerste fase niet

Om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn, is het belangrijk om al bij de vooraanmelding een goed onderzoeksplan te hebben ontwikkeld. Zo kunt u weeffouten in het voorstel voorkomen die bij de tweede fase de kans op toekenning verminderen.

 

 

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws!       

 

Categorie: NWO
Dit artikel delen via: LinkedIn