Een MOOI en innovatief 2022

MOOI regeling die innovaties stimuleren om CO2 te reduceren

Vanaf 1 April 2022 kunnen er nieuwe vooraanmeldingen gedaan worden voor de nieuwe ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Het doel van de regeling is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan CO2 reductie in Nederland, ten behoeve van het klimaatakkoord. In totaal is er voor deze ronde €66,4 miljoen subsidie beschikbaar.

De MOOI regeling beslaat 3 missies, ieder met een aantal innovatiethema’s. Voor ieder van deze innovatiethema’s zijn bovendien gedetailleerde onderzoeks- en ontwikkelrichtingen beschreven.

MissieBudgetInnovatiethema'sVoorbeelden onderzoeks- en ontwikkelrichtingen
Elektriciteit€21 miljoen* Windenergie op zee
* Drijvende zonneparken op zee
* Elektriciteitsproductie op het land of in binnenwater
* Betaalbaaarheid
* Schaalbaarheid
* Faciliteren meervoudige ruimtegebruik
Gebouwde omgeving€24,4 miljoen* Zogenaamde "spijtvrije" renovaties (d.w.z. anticiperend op een aardgasvrije toekomst)
* Duurzame collectieve warmtevoorzieningen
* Energiezuinigheid
* Seriematige verduurzaming
* Efficiënte samenwerking in de keten
* Standaardisatie
Industrie€21 miljoen* Procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening
* Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën
* Duurzaamheid
* Verminderde milieudruk
* Efficiënt gebruik grondstoffen

Wie kan aanvragen?

MOOI is bedoeld voor interdisciplinaire samenwerkingsverbanden die bestaan uit ten minste 3 partijen die

  • niet aan elkaar verbonden zijn als groep;
  • meerdere posities binnen de keten beslaan (bijvoorbeeld wetenschap en industrie, alsmede leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen).

Voorwaarden

Er moet sprake zijn van een cross-sectorale aanpak, waarbij er ook aandacht is voor het maatschappelijk draagvlak en acceptatie van de innovaties, bijvoorbeeld voor de betaalbaarheid en praktische inzetbaarheid.

Een innovatie moet concreet en op relatief korte termijn een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Daarbij geldt voor de eerste toepassing bij de missies Elektriciteit en Energie binnen 10 jaar vanaf de startdatum van het project (dus uiterlijk 2032). Binnen de missie Gebouwde Omgeving is dit zelfs al binnen 5 jaar.

Aanvragen moeten een innovatieplan hebben met daarin concrete, SMART opgestelde mijlpalen.

Subsidie

  • Per project: minimaal €2 miljoen en maximaal €4 miljoen (voor Gebouwde Omgeving €7 miljoen).
  • Onderzoeksorganisaties mogen niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten maken.
  • De aangevraagde subsidie bedraagt minimaal €25.000 per consortium partner.

Subsidiepercentages

Voor ondernemingen kan het hierbij zowel om economische als niet-economische activiteiten gaan. Voor onderzoeksinstellingen komen alleen niet-economische activiteiten in aanmerking en geldt een subsidiepercentage van 65%. Voor overige deelnemers is het maximale subsidiepercentage 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling.

De hierboven genoemde percentages kunnen nog verder worden opgehoogd. Middelgrote ondernemingen ontvangen +10%, en kleine ondernemingen +20%. Daarnaast kan onder aanvullende omstandigheden  (bijvoorbeeld uitgebreide kennisverspreiding via conferenties, publicaties, open access-repositories, gratis of opensource-software) nog eens +15% worden verkregen. Over het algemeen genomen geldt een maximaal subsidiepercentage van 80%.

De aanvraag

De aanvraag bestaat uit twee fases:

  • Vooraanmelding: 1 april t/m 19 april 2022.
  • Volledige aanvraag: juni t/m 6 september 2022

In juni wordt bekendgemaakt welke kandidaten door mogen naar de tweede fase. Tijdens de tweede fase wordt de subsidie toegekend volgens het first-come-first-serve principe.

E+M Dienstverlening

Overweegt u een MOOI aanvraag in te dienen in 2022? Dan is het nu een goed moment om ons te benaderen voor advies en ondersteuning.

Wij kijken graag met u mee om een zo goed mogelijke aansluiting te vinden tussen uw innovatieve idee en de ontwikkelingsrichtingen omschreven in het MOOI programma. Ook adviseren wij over de optimale consortiumsamenstelling en het hoogst mogelijke subsidiepercentage.

 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn