De vijf missies van Horizon Europe

Missies en man op de maan projecten

Zoals we al eerder schreven is er zowel op nationaal als Europees gebied een ontwikkeling naar missiegedreven innovatiebeleid. Voor Europa krijgt dat vorm in Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020. Recent is er een serie rapporten verschenen waarin experts de vijf gekozen missies uitgewerkt hebben.

Wat is een missie?

Bij het begrip missies wordt vaak gerefereerd naar het ‘man op de maan’ project. De Europese commissie doet dat ook en zegt verder dat een missie een dringend maatschappelijk probleem in een bepaald tijdsbestek en met een bepaald budget moet oplossen. Missies moeten uitdagend en inspirerend zijn met een brede maatschappelijke relevantie. Missies moeten verschillende disciplines samen brengen en leiden tot systeemveranderingen. Verder moeten missies het eenvoudiger maken voor burgers om de waarde van investeringen in onderzoek en innovatie te begrijpen.

De vijf missies

Er zijn vijf missies:

 • Klimaat (rapport: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe) met als doelstelling om tegen 2030 Europa klimaatbestendig te maken door:
  • het voorbereiden van Europa (burgers, gemeenschappen en regio’s) op verstoringen door klimaat, zoals hittegolven, bosbranden, droogte, overstromingen, stormen en ziekten;
  • het versnellen van de transitie naar klimaatbestendigheid door 200 gemeenschappen (dorpen en steden) en regio’s te ondersteunen bij het in co-creatie maken van visies en innovatie ‘pathways’ en oplossingen helpen te ontwikkelen;
  • Het helpen opbouwen van vergaande veerkracht door het opschalen van bruikbare oplossingen door middel van 100 demonstratieprojecten.

 

 • Kanker (rapport: Conquering cancer): met als doelstelling om tegen 2030 tenminste 3 miljoen mensen extra te hebben die kanker overleven, langer leven en een hogere kwaliteit van leven hebben door:
  • het beter begrijpen van kanker, de risicofactoren en de impact;
  • het voorkomen wat te voorkomen is (preventie);
  • het verbeteren van diagnostiek en behandeling;
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen tijdens en na kanker;
  • het zorgen voor gelijke toegang tot behandeling voor iedereen.

 

 • Steden (rapport: 100 Climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizens) met als doelstelling om tegen 2030 (als onderdeel van de Europese Green Deal Strategy om Europa tegen 2050 kimaatneutraal te maken) 100 klimaatneutrale steden te hebben gerealiseerd door:
  • het ondersteunen, promoten en showcasen van 100 Europese steden in hun transformatie naar klimaatneutraliteit en deze steden experimenteer- en innovatie hubs te maken voor alle steden;
  • het betrekken van burgers, producenten, consumenten en eigenaren in een governance structuur;
  • het door multi-level co-creatie ontwikkelen en formaliseren van een Stads Klimaat Contract

 

 • Oceanen (rapport: Regenerating our ocean and waters by 2030): met als doelstelling tegen 2030 het volledige herstel en de regeneratie van de Europese mariene en zoetwaterecosystemen door:
  • het schoonmaken van mariene en zoete wateren, hun rijke biodiversiteit te herstellen en de ‘blue economy’ koolstofvrij te maken;
  • het bevorderen van waardering voor de schoonheid van onze wateren, oevers en kusten en het aanmoedigen van nieuwe verkenningen en ontdekkingen;
  • het betrekken van burgers die willen behouden wat er is bij zinvolle acties en laten zien hoe kleine dagelijkse keuzen grote gevolgen kunnen hebben voor ons totale watersysteem (van bron tot aanrecht).

 

 • Bodem (rapport: Caring for soil is caring for life): met als doelstelling dat tegen 2030 75% van de bodem gezond is en in staat is om essentiële ecosysteem diensten (zoals biomassaproductie, biodiversiteit, opslag en stroming van water en klimaatbestendigheid)  te leveren door:
  • het ontwikkelen van living labs en lighthouses voor een combinatie van onderzoek en innovatie, training en advies en de demonstratie van good practices;
  • het monitoren van de gezondheid van de bodem en de negatieve invloeden en het mobiliseren van investeringen en het aanmoedigen van veranderingen in de politiek

Horizon Europe start in 2021, dus al over een half jaar. Formeel is de status van de rapporten ‘interim report’, maar de contouren van de nieuwe missies zijn wel duidelijk. U kunt daar uw voordeel mee doen door nu al te kijken naar projecten die u wilt uitvoeren die aansluiten bij de missies en het zoeken van geschikte partners. Een goede en tijdige voorbereiding van een subsidieaanvraag verhoogt de slaagkans aanzienlijk. Wij helpen u daar graag bij.

Dit artikel delen via: LinkedIn