De uitdagingen van 2020: wij zijn er klaar voor!

eindejaarsbericht 2019

Met de overgang naar 2020 is het dit jaar mode om niet alleen terug te kijken op het afgelopen jaar, maar meteen het hele afgelopen decennium erbij te betrekken. Wij houden zeker van goede beschouwingen over ons vak maar we kijken veel liever vooruit.

Voor ons is het subsidievak jaar in, jaar uit weer boeiend. Het nieuwe decennium zal gepaard gaan met vele veranderingen. Horizon 2020 loopt op haar einde en de contouren van Horizon Europe worden duidelijk. In Nederland komt meer geld vrij voor de Energietransitie. De noodzaak om een aantal maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden zal de roep om innovatie (en de stimulering daarvan) vergroten. Deze veranderingen pakken wij op en wij zien het als een uitdaging om deze bij onze opdrachtgevers onder de aandacht te brengen en samen met hen te werken aan nieuwe projecten, nieuwe ideeën en nieuwe voorstellen.

Gecompliceerd maar vol uitdagingen

Maar het vak is gecompliceerd. De slaagkansen staan onder druk. Steeds vaker worden projecten opgezet door een consortium van partijen, waarin, bij voorkeur, de totale keten vertegenwoordigd is.

Daar waar voorheen vooral de innovatie op zichzelf een belangrijke rol speelde, worden projecten nu tevens beoordeeld op “social impact” en in het kader van “theory of change” of cross-over. Waar we eerder dachten in termen van financiering van het eigen aandeel, wordt het steeds belangrijker dat cofinanciering van een project plaatsvindt door relevante maatschappelijke groeperingen.

Tevens zien we dat overheden vaker kiezen voor een gefaseerde aanpak; een vooraanvraag die snel op merites wordt beoordeeld om dan geselecteerde partijen uit te nodigen voor de volgende ronde. Het leidt enerzijds tot een minder groot risico, maar de totale inspanning voor een aanvraag neemt daarmee toe.

Onze aanpak leidt tot succes

Ons bedrijf heeft een goed jaar achter de rug. We blijven ons concentreren op onze kerntaak: het strategisch, procesmatig en soms inhoudelijk ondersteunen van uitstekende aanvragen, afgestemd op de specifieke behoeften van onze opdrachtgevers. In de juiste taal, in overleg met alle betrokken partijen en met een scherp oog op kosten en baten. Door onze specialisatie in specifieke marktsectoren en de expertise van onze medewerkers waren wij ook in 2019 voor vele opdrachtgevers succesvol.

Wij danken onze opdrachtgevers voor het in ons gestelde vertrouwen.

Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

Evers + Manders Subsidieadviseurs

Team Evers + Manders Subsidieadviseurs

 

Dit artikel delen via: LinkedIn