De strategie achter je subsidieaanvraag

strategie bij een subsidieaanvraag

Het schrijven van een subsidieaanvraag vereist een balans tussen grote lijnen en het begrijpelijk en gestructureerd opschrijven van de juiste details. Veel van onze klanten hebben de neiging direct in het diepe te springen en te beginnen met de details. Dit is begrijpelijk maar niet de beste strategie. Om te voorkomen dat je “verdrinkt” in de details, is het logischer om eerst een stap terug te nemen en strategisch overzicht van je project vast te stellen.

Probleem

Het belangrijkste punt van je subsidieaanvraag: wat is het probleem? Waarom is dit probleem er en waarom is het nog niet gelukt om het op te lossen? Wat ga jij in je project anders doen om het probleem (deels) op te lossen en hoe ver verwacht je daarmee te komen? Een lijstje met het antwoord op deze vragen is erg nuttig om bij de hand te hebben tijdens het schrijfproces.

Aansluiting bij de call

Veel subsidieprogramma’s sluiten aan op een specifieke vraag, vaak met een maatschappelijke of economische ondertoon. De subsidiegever wil graag onderzoek financieren dat specifiek deze vraag oplost. Begin dus met het goed bestuderen van de call. Let er vervolgens op dat jouw voorstel alle vinkjes kan afstrepen en benoem dit specifiek in je aanvraag.

Impact

Kennisbenutting en impact wordt steeds belangrijker. Wat wil je bereiken met je onderzoeksproject en hoe gaat het leiden tot vervolgonderzoek? Wie gaat van de onderzoeksuitkomsten profiteren en wanneer? En hoe ga je dit communiceren naar deze mensen en instanties? Het stellen van dit soort vragen en het betrekken van zogenoemde stakeholders helpt om je onderzoek, hoe fundamenteel ook, in perspectief te plaatsen.

Samenwerking

Als je gaat samenwerken met andere partners is het belangrijk om goed voor ogen te hebben wie wat gaat doen en wat een bepaalde partij toevoegt aan het project. Veel projecten beginnen met een grote groep partners die allemaal inbreng willen hebben in de inhoud. Dit leidt vaak tot een Poolse landdag, het is rumoerig en ongereguleerd. Beter is het om eerst met een kernteam het project vorm te geven, de grote lijnen op papier te zetten en dan gericht partners bij je consortium te zoeken die echt iets wezenlijks aan het project toevoegen.

Budget en tijdsspanne

De meeste subsidieprogramma’s hebben een maximaal budget en tijdspanne. Het is belangrijk om goed te kijken naar wat er binnen deze randvoorwaarden mogelijk is. Wie kun je aannemen/betalen? Wat voor apparatuur en analysemethoden kun je aanschaffen? En zijn er andere overwegingen die meegenomen moeten worden? Pas dan kan je bepalen wat realistisch is binnen je project.

Strategie

Het goed en gestructureerd doorlopen van dit strategische proces is essentieel voor een goede subsidieaanvraag met kans van slagen. Als bovenstaande vragen goed zijn uitgewerkt voordat je een subsidietraject begint ben je al een heel eind. Wij bij Evers + Manders hebben jarenlange ervaring met strategische projectontwikkeling en kunnen jouw idee omzetten naar een mooie en kansrijke subsidieaanvraag!

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn