De Baangerelateerde Investeringkorting (BIK) is een feit!

Investeringsregeling BIK

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel voor de Baangerelateerde InvesteringsKorting, ofwel de BIK goedgekeurd.

Stimulans voor investeringen tijdens de coronacrisis

Met de BIK wil de overheid ondernemers stimuleren om de komende jaren te blijven investeren. Zelfstandigen en ondernemingen kunnen een deel van hun investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals machines, computers en (elektrische) auto’s verrekenen met de loonheffing. Omdat de BIK een korting op de loonheffing is, kunnen dus ook ondernemingen die verlies maken van de regeling profiteren.

Uw voordeel

Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro geldt dat per kalenderjaar 3,9 procent van de investering in mindering kan worden gebracht op de loonheffing. Voor grotere investeringen geldt dat er 1,8 procent voor het deel boven de vijf miljoen euro verrekend mag worden. Een extra voordeel is dat de BIK gecombineerd mag worden met andere regelingen, zoals de KIA, EIA, MIA en VAMIL. In totaal is er 4 miljard euro beschikbaar, te besteden in 2021 en 2022.

Voorwaarden

Voorwaarden van de BIK zijn:

  • Het betreft een investering in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan €1.500 die binnen 6 maanden in gebruik worden genomen;
  • De investeringsbeslissing moet na 1 oktober 2020 genomen zijn;
  • De volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022;
  • Er mogen maximaal 4 aanvragen per jaar gedaan worden en een aanvraag betreft minimaal €20.000;
  • Een aanvraag kan (nog) alleen gedaan worden door een individuele onderneming. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas in zodra de Europese Commissie dit specifieke onderdeel heeft goedgekeurd.

Aanvragen voor de BIK kunnen vanaf 1 september 2021 worden ingediend

 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook