Brexit en Horizon Europe

Brexit, UK and Horizon Europe

Ook al is Brexit nu officieel een feit, we zijn nog niet uit het ongewisse. Vooralsnog is er niks zeker over de toekomstige betrokkenheid van het VK in alle Europese subsidieprogramma’s, bijvoorbeeld voor Horizon Europe dat in 2021 gaat starten. Tot het einde van 2020 is er een transitiefase afgesproken en mag het VK nog steeds Europese subsidies aanvragen. Daarna is het aan de EU en het VK om te bepalen wat er gaat gebeuren.

Het VK en de EU willen allebei graag een rol voor het VK in Horizon Europe, maar het eens worden over de details is een belangrijke vervolgstap. Er zijn een paar mogelijke scenario’s:

  • Harde Brexit

Het VK zal niet meedoen met Horizon Europe. Ze kunnen nog steeds wel subsidie ontvangen, maar alleen als third country, wat de mogelijkheden extreem beperkt. In dit scenario kunnen universiteiten en bedrijven meedoen onder bepaalde strenge voorwaarden en alleen als partner, niet als aanvrager.

  • Zachte Brexit

Het VK wordt deel van Horizon Europe als een associated country (net als bijvoorbeeld Noorwegen en Zwitserland). Dit geeft ze dezelfde rechten als EU-landen om subsidies aan te vragen, maar geen stemrecht om bijvoorbeeld de verdeling van het geld en de inhoud te bepalen. Horizon Europe is alleen al bezig om het aantal associated countries uit te breiden. Veel landen, waaronder Canada en Japan, staan al op de wachtlijst. Het blijft dus onduidelijk of het VK een voorkeurspositie krijgt of achteraan de rij moet aansluiten. Wat ons brengt tot het volgende scenario.

  • Uitgestelde Brexit

Het VK wordt een associated country binnen Horizon Europe, maar niet vanaf het begin (1 januari 2020) omdat de onderhandelingen nog niet klaar zijn. Dit zal de ongewisse periode verder verlengen en belangrijk onderzoek, innovaties en samenwerkingen tussen het VK en de EU vertragen. Daarnaast kan de toelating van andere landen ook vertraagd worden omdat het VK aansluit in de lijn van beoogde associated countries.

Gezien de voorgeschiedenis van de Brexit is scenario 3 het meest waarschijnlijk. Dit betekent dat het VK het met nationale fondsen zal moeten doen tot er een oplossing is. Concluderend: tot het einde van 2020 kunnen VK-deelnemers nog meedoen met consortia voor Horizon 2020 en andere EU subsidieprogramma’s. Vanaf 2021 is het onduidelijk wat er gaat gebeuren.

We houden het voor je in de gaten!

Dit artikel delen via: LinkedIn