AfterLife

Klimaat en milieu

De termijn van veel Europese subsidieprogramma’s eindigt in 2020. Een goed voorbeeld hiervan is de belangrijkste subsidiepot voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Het jaartal is zelfs opgenomen in de naam van het programma. Ook het Europese LIFE programma  werkt met een cyclische aanpak. En ook voor het LIFE programma geldt, dat de huidige cyclus loopt tot 2020.

Wat is Life

LIFE is een Europese subsidieregeling gericht op milieu en klimaat. De regeling ondersteunt projecten waarbij innovatieve concepten of technologieën worden gedemonstreerd die bijdragen aan het oplossen van de Europese maatschappelijke uitdagingen op dit gebied. Het programma kent de volgende thema’s:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen
  • Klimaatadaptatie
  • Klimaatmitigatie
  • Bestuur en voorlichting (milieu of klimaatgericht)

Evers + Manders heeft diverse projecten begeleid. Enkele van die voorbeeldprojecten zijn : Life@Urban Roofs, LIFE URBAN ADAPT, Pharmafilter, en Hydrochip. Meer voorbeeldprojecten vindt u op de pagina onze succesvolle projecten.

LIFE na 2020

Inmiddels beginnen de eerste contouren van het nieuwe LIFE programma zichtbaar te worden. Het programma zal lopen van 2021 t/m 2027. Opvallend is het nieuws dat de Europese Commissie de ambitie heeft het budget met bijna 60% te verhogen (€ 5,45 miljard gedurende de looptijd van het programma).

Hoewel de details van het programma uiteraard nog vorm moeten krijgen, zijn er al wel een aantal ontwikkelingen. Bijvoorbeeld:

Wat verder opvalt is dat het programma, met name op het gebied van de energietransitie, meer wil inzetten op de regionale verschillen binnen de EU.

LIFE in transitie

De overgang van het huidige LIFE programma naar het nieuwe programma heeft veel voeten in de  aarde. Het kost veel tijd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en een goed programma op te zetten waarin alle lidstaten zich kunnen vinden. Dit brengt risico’s met zich mee. In het verleden hebben dergelijke transities ertoe geleid dat tijdelijk geen subsidie kon worden aangevraagd of dat projecten niet op tijd konden starten. Dit wil de Europese Commissie voorkomen. De Commissie zet in op een naadloze overgang van het oude naar het nieuwe programma. 

LIFE in 2018

Ook dit jaar kan er LIFE subsidie worden aangevraagd. Voor traditionele projecten gericht op milieu is voor het eerst een tweetraps benadering gekozen. Uiterlijk 12/14 juni moesten concept notes worden ingediend. De meest veelbelovende voorstellen worden in het najaar uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen (deadline januari 2019).

Voorstellen voor projecten op het gebied van klimaat kunnen tot 12 september ingediend worden.  Bij het klimaatprogramma wordt (nog) niet gewerkt met concept notes.

Evers + Manders heeft zeer goede ervaringen met het LIFEprogramma. Daardoor weten we hoe een goed project eruit ziet en welke elementen nodig zijn om een goed idee om te zetten in een kansrijke aanvraag. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op en we onderzoeken graag de mogelijkheden.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn