Aanvragen RVV en STEP: snelle actie geboden

RVV en Step

De RVV (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) en STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector) bieden interessante mogelijkheden voor woningeigenaren in de sociale sector (zie ook ons eerdere blog). In 2018 wijzigen een aantal voorwaarden en uitputting van de budgetten nadert. Wij informeren u over de stand van zaken.

 

RVV: wijzigingen én beperkt budget

De RVV kan ook in 2018 worden benut door eigenaren van sociale huurwoningen voor renovatie, nieuwbouw, sloop en samenvoeging van huurwoningen. Met ingang van 1 januari 2018 is de RVV is op de volgende onderdelen gewijzigd:

  • De voet voor vrijstelling is verhoogd van 10 naar 50 woningen en ook Rijksmonumenten zijn vrijgesteld van de verhuurdersheffing. De consequentie is dat eigenaren van minder dan 50 woningen en eigenaren van rijksmonumenten geen gebruik meer kunnen maken van de RVV.
  • Alleen nieuwbouw met een huurprijs onder de 1ste aftoppingsgrens komt nog in aanmerking voor de RVV. Voor Rotterdam Zuid geldt bovendien dat ook nieuwbouw met een huurprijs gelijk aan of boven de 1ste aftoppingsgrens in aanmerking komt.
  • Nieuwbouwprojecten met een huur onder de 1e aftoppingsgrens kunnen worden gemeld tot 31-12-2021. Voor de overige typen geldt de deadline van 31-12-2019.

Van de bijna 700 miljoen die vrijgemaakt is voor de RVV is nog maar 160 miljoen over. Het is belangrijk om projecten snel aan te melden als u gebruik wilt maken van de RVV.

Stand van zaken RVV januari 2018

Initieel budgetWaarvan definitief beschiktWaarvan voorlopig beschiktResterend budget
€ 698,5 miljoen€ 124,2 miljoen€ 414,4 miljoen€160 miljoen

 

Budget STEP raakt uitgeput

De STEP-regeling is ongewijzigd, maar de regeling eindigt op 31-12-2018. Belangrijker is nog de uitputting van het budget. Van de oorspronkelijke 395 miljoen euro is nog ongeveer 129 miljoen over. De verwachting is dat verschillende woningcorporaties versneld STEP zullen aanvragen en het resterende budget al ver vóór het eind van het jaar zal zijn uitgeput. Het is dus zaak om ook snel te handelen als u nog gebruik wilt maken van de STEP.

Stand van zaken STEP januari 2018

Initieel budgetWaarvan vastgesteldWaarvan verleendResterend budget
€ 395 miljoen€ 34,5 miljoen€ 231,4 miljoen€ 129,1 miljoen

 

Expertise en maatwerk, de kracht van Evers + Manders

Bent u van plan om te investeren in de woonsector? Evers + Manders Subsidieadviseurs helpt u graag verder met een passend advies. Wij leveren het maatwerk bij uw project. Maar wij kijken verder!

Naast de genoemde regelingen zijn wellicht andere (lokale) financieringsbronnen op uw project van toepassing. Ook kunnen regelingen soms gecombineerd worden benut. Elk vastgoedproject vraagt om zijn eigen maatwerkaanpak. Wij helpen u graag de mogelijkheden maximaal te benutten. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn