Met nieuwe Horizon 2020 subsidieaanvragen begin je nu

Het nieuwe concept Horizon 2020 programma Health, Demographic change and Wellbeing voor de periode 2018 – 2020 is bekend. Zoals het er nu naar uit ziet zal het op 6 november 2017 worden opengesteld voor het indienen van aanvragen voor vele onderwerpen in dit programma. De deadline ligt voor de meeste calls naar verwachting op 10 april 2018.

Hogere kans op succes

Dat duurt nog even, zou je kunnen zeggen. Echter, onze ervaring is dat alleen die aanvragen kans maken die voldragen zijn en waarin alles tot in detail klopt. Inclusief een inhoudelijk uitgebalanceerd consortium met passende ambities van de partners die naadloos aansluit op de strategische doelstellingen van de EU. De praktijk leert dat het vormen van een consortium en het bepalen van een passende en strategische benadering van de aanvraag veel doorlooptijd vergt.  Als het je ambitie is om echt een goede kans op succes te hebben, dan adviseren wij nu al te beginnen met de voorbereidingen.

Meer weten?

Gun je zelf de ruimte om hier voldoende tijd voor te nemen. Wij spreken graag het programma met je door om de mogelijkheden te bepalen en een aanpak te ontwikkelen die de meeste kans op succes oplevert.

Waarom slagen subsidieaanvragen wel? (deel 2)

De gunfactor vergroot ook de slagingskans van een goede aanvraag

In mijn vorige blog had ik het over het ontbreken van de wow-factor als mogelijke oorzaak van een niet gehonoreerde, maar inhoudelijk wel hoogkwalitatieve subsidieaanvraag. Nu ga ik in op een tweede aspect dat niet altijd optimaal  aandacht blijkt te hebben gehad bij niet-gehonoreerde subsidieaanvragen: de gunfactor. Deze is van groot belang bij het succesvol subsidie aanvragen.

De evaluator een handje helpen

Wat bedoel ik met een handje helpen? Een subsidievoorstel wordt beoordeeld en getoetst aan de voorwaarden van een regeling door onafhankelijke evaluatoren. Een evaluator leest niet alleen jouw voorstel maar ook die van vele anderen. De slagingskans vergroot als een aanvraag zich onderscheidt van de rest. Je helpt de evaluator een handje als de aanvraag door de redactionele opzet een laagdrempelig, toegankelijk beeld geeft dat je aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Als voorbeeld neem ik weer Horizon 2020; het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Eén H2020-voorstel wordt soms door 5 individuele evaluatoren beoordeeld. Een stage-2 H2020-aanvraag komt zelfs twee keer onder de ogen van evaluatoren. Zoals in de vorige blog is uitgelegd, beoordeelt een evaluator al deze aanvragen aan de hand van toetsingscriteria. Bedenk bij het schrijven van een aanvraag dus waar deze evaluator op gaat letten én dat een aanvraag niet de enige aanvraag is die een evaluator onder ogen krijgt. Maak het de evaluator makkelijk!

Kijk als een evaluator naar je aanvraag

Door alle gevraagde onderdelen te beschrijven en zelf de aanvraag vooraf nog een keer langs te lopen aan de hand van de toetsingscriteria kan al winst worden geboekt. Een collega of een subsidieadviseur van Evers + Manders kan je helpen na te gaan of de doelstellingen van je subsidieaanvraag relevant en duidelijk genoeg zijn, en of de aanvraag consistent en overtuigend is beschreven. Zelf kun je jezelf bijvoorbeeld afvragen of je – aan de hand van de toetsingscriteria – je eigen project zou subsidiëren, en of duidelijk naar voren komt waarom nou juist dít project moet worden uitgevoerd en gefinancierd. Is het klip en klaar duidelijk dat jouw project gaat opleveren waar de subsidiegever om vraagt? Er is meer waarmee je een gunfactor kunt creëren!

Ga verder dan een ander

Denk bijvoorbeeld ook aan de lay-out! Hiermee laat je zien dat je aandacht hebt gehad en tijd hebt genomen om van je aanvraag iets moois te maken. En maak het de evaluator makkelijk. Denk aan herkenbare koppen in je tekst, die de evaluator helpen bij het lezen van de aanvraag. Maak geen zoekplaatje van de punten waar de evaluator op toetst. Niet te lange zinnen en korte alinea’s vergroten eveneens de leesbaarheid en daarmee de gunfactor. Visuele ondersteuning is aan te bevelen. Dit kan heel simpel een cirkeldiagram zijn voor bijvoorbeeld de financiële bijdrage per partner, of de gender balance binnen het consortium. In een oogopslag laat je evaluator zo zien hoe iets verdeeld is. Met dit alles vergroot je je gunfactor en vergroot je je kansen dat de evaluator zich ambassadeur gaat voelen van jouw aanvraag.

Tenslotte

Weet je zeker dat je project een gunfactor heeft? Als je twijfelt bij het antwoord op deze vraag: neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Waarom slagen subsidieaanvragen niet? (deel 1)

strategische doelstellingen van de regeling én de aanvrager

Laatst kreeg ik een aantal niet-geslaagde subsidieaanvragen onder ogen. De projectleider had onze hulp ingeroepen nadat er al jaren geen aanvragen meer waren gehonoreerd. Het lag niet aan de wetenschappelijke inhoud van de aanvragen. Die was van hoogstaand niveau! Het was snel duidelijk waar het wel aan lag.

Deze projecten misten een aantal factoren. Een van deze missende factoren was de wow-factor. Om deze factor te creëren zijn er een aantal aspecten belangrijk.

Bij wie vraag je de subsidie aan

Het eerste aspect is je bedenken waarom je waar een subsidieaanvraag indient en voor welke aspecten van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject je gaat. Wat aanvragers vaak niet goed in het vizier hebben is bij wie ze voor welke regeling de aanvraag indienen.

Wat bedoel ik daarmee? Een subsidie is in het leven geroepen om te stimuleren dat overheidsbeleid van de grond komt. Er zitten dus doelstellingen achter een subsidieregeling. Die doelstellingen kunnen gericht zijn op maatschappelijke ontwikkelingen, economische groei en/of onderzoek voor nieuwe kennis. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project hieraan bijdragen.

De toetsingscriteria van het subsidieprogramma

Een subsidievoorstel – en de bijdrage van het project aan de doelstellingen – wordt beoordeeld en getoetst aan de voorwaarden van een regeling. Een tweede aspect is dus de toetsingscriteria te identificeren. De punten waarop wordt getoetst binnen een subsidieprogramma zijn online te vinden.

We nemen als voorbeeld Horizon 2020. Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 voorstellen worden getoetst op (wetenschappelijke) excellentie, impact én de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering. Een aanvraag moet boven een threshold scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Om kans te maken op subsidie is dit alleen, niet voldoende.

het creëren van de wow-factor

Het is daarom van belang dat een aanvraag dus ruim boven die treshold kan scoren. Dit kan door niet alleen te beschrijven wat de strategische doelstellingen zijn van de aanvrager, maar ook waarom dit project voldoet aan de voorwaarden en doelstellingen van het subsidieprogramma. De aanvraag moet een beschrijving bevatten van wat het project gaat opleveren, maar ook hoe het wordt opgeleverd, en waarom dit het consortium is die dit kan en moet gaan doen. Heel belangrijk is de impact: maak duidelijk waarom er een grote behoefte is aan wat het project gaat opleveren. Ik citeer mijn collega: “Van goud kwark maken heeft een lagere wow-factor, dan van kwark goud maken!”

Beschrijven van een win-win project

In de praktijk zien wij nog wel eens dat niet alle aspecten van een projectplan voor subsidie in aanmerking komen of dat de doelstellingen van de aanvrager en de subsidieregeling niet op elkaar aansluiten. Daar komt expertise bij kijken. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen met het identificeren van de mogelijkheden die het beste passen bij uw strategische doelstellingen.