Meer dan subsidies alleen

Het gaat er om wat je met subsidies kunt verwezenlijken. Daar ga ik voor. Dan moet je begrijpen waar een bedrijf mee zit, wat is het probleem en waar de uitdaging in zit. Dan zie je de oplossingen en de weg er naar toe en hoe subsidies hierin een rol kunnen spelen.

Neem de aanpak voor ontgassing van binnenvaartschepen waarmee een einde komt aan de vele tonnen aan vluchtige organische stoffen als benzeen die ieder jaar de lucht in worden geblazen, een onderschat gezondheids- en milieuprobleem dat niet thuis hoort in onze samenleving.

In 2012 stak Marc Freriks van BFT tanker logistics, een middelgroot tankvaartagentschap, zijn nek uit. Hij beloofde zijn personeel een einde aan de ongecontroleerde ontgassing te maken. Dit zonder te vermoeden aan welk een traject hij begon.

Niet lang daarna zat hij met een aantal partijen om tafel om te bespreken welke aanpak van dit probleem haalbaar was. Dit in een veld waar menig industrieel en menig innovatie al gesneuveld was. Met een subsidieaanvraag als katalysator was het mogelijk partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dampverwerkingsinstallatie voor de scheepvaart.

Met toegekende subsidies als MIT samenwerking, een Stimulering Duurzame Initiatieven bij de Rotterdamse Haven / Deltalinqs en Duurzame zeehavens bij provincie Noord-Holland als mede een MIA-Vamil aanvraag is er nu een installatie beschikbaar in Rotterdam. In Amsterdam komt er binnenkort ook een. Niet alleen subsidies, maar ook een aanvullende crowd funding, hebben deze ontwikkeling mogelijk gemaakt, iets wat het maatschappelijk draagvlak nog eens duidelijk onderstreept.

Na jaren van bestuurlijk touwtrekken van Freriks met de overheid mag de Don Quichot in Rotterdam ook binnenvaartschepen ontgassen. Dit dankzij een ontheffing van de Nederlandse overheid. Dit samen met het provinciale verbod op ontgassing legt de basis voor het uitbannen van deze praktijk in Nederland. De volgende stap is de acceptatie en implementatie op Europese schaal, een horde die nog keer op keer hoog blijkt. Een vervolg van dit schoolvoorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen is in alle opzichten internationale navolging waard.

How an EU grant can sort a global impact

How grants can facilitate the implementation of governmental policies: A great example!

2004 Ballast Water Management Convention in jeopardy

In 2009 the International Maritime Organization (IMO) was facing huge challenges for ratification and implementation of the 2004 Ballast Water Management Convention. Although important for the ecosystem and fishery industry the Ballast Water Management convention was not getting lifted:

  • There was a strong opposition from shipping
  • There was need for innovation for treatment of ballast water to meet the requirements
  • There was no technology available to track offenders and enforce the convention
  • The authorities had no idea how to implement the convention.

North Sea Ballast Water Opportunity Project to the rescue

Thus, ratification was nearly on a hold. With the support money from the Interreg North Sea IVB Regional Program, the North Sea Ballast Water Opportunity Project helped to overcome these problems. The impact of the project was on innovation for treatment, testing and enforcement, awareness, transnational exchange of information and discussion on implementation between authorities. It facilitated the IMO and national authorities in the ratification and implementation of the convention not only in Europe, but worldwide. In this, the scope and impact of this Interreg project was unprecedented.

With the ratification of Finland in the second half of 2016 the IMO Ballast Water Management Convention can come into force in September 2017. Finland was one of the countries that utilized the outcomes of the North Sea Ballast Water Opportunity Project.

It shows: EU grants can help solve global challenges!

There are more challenges that can benefit from a similar support by an EU grant. Whether you are a company developing innovations that may solve such a challenge, a governmental or non governmental agency or a science institute that wishes to pick up a challenge, these programs are there to help you to make the difference. They are looking for solution on topics as:

  • Energy transition
  • Greening transport, reducing CO2, SOx, NO2 and Shoot emission
  • Reducing emission of toxic hydrocarbons
  • Sustainable use of resources
  • Improving mobility

Amongst others, programs as Horizon 2020, Interreg, CEF-T and LIFE focus on helping to solve these global challenges. These programs hope to support the next idea that can help to face these challenges in a successful way!

If you have such an idea or challenge, lets meet and see how we can make it into a success.