Met nieuwe Horizon 2020 subsidieaanvragen begin je nu

Het nieuwe concept Horizon 2020 programma Health, Demographic change and Wellbeing voor de periode 2018 – 2020 is bekend. Zoals het er nu naar uit ziet zal het op 6 november 2017 worden opengesteld voor het indienen van aanvragen voor vele onderwerpen in dit programma. De deadline ligt voor de meeste calls naar verwachting op 10 april 2018.

Hogere kans op succes

Dat duurt nog even, zou je kunnen zeggen. Echter, onze ervaring is dat alleen die aanvragen kans maken die voldragen zijn en waarin alles tot in detail klopt. Inclusief een inhoudelijk uitgebalanceerd consortium met passende ambities van de partners die naadloos aansluit op de strategische doelstellingen van de EU. De praktijk leert dat het vormen van een consortium en het bepalen van een passende en strategische benadering van de aanvraag veel doorlooptijd vergt.  Als het je ambitie is om echt een goede kans op succes te hebben, dan adviseren wij nu al te beginnen met de voorbereidingen.

Meer weten?

Gun je zelf de ruimte om hier voldoende tijd voor te nemen. Wij spreken graag het programma met je door om de mogelijkheden te bepalen en een aanpak te ontwikkelen die de meeste kans op succes oplevert.

Innovatie na Horizon 2020

Horizon 2020, EU’s kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, is een groot succes. Dit is met een aantal belangrijke kanttekeningen ook de conclusie van de mid-term evaluatie van het programma. Het concept rapport presenteert ook aanbevelingen voor het 9de kaderprogramma, de opvolger van Horizon 2020.

In deze blog hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Meer geld naar onderzoek en innovatie

De EU en haar lidstaten investeren te weinig in onderzoek en innovatie. Het advies is 3% van het bruto binnenlands product, oplopend naar 4%. Momenteel staat de teller op iets meer dan 2%. Voor het 9de kaderprogramma wordt daarom ingezet op een budget van € 100 miljard. Met deze budgetverhoging van ongeveer 25% verwacht de commissie dat ook het honoreringspercentage van subsidieaanvragen omhoog gaat.

Wetenschappelijk onderzoek versus close-to-market projecten

Een groot verschil tussen Horizon 2020 en haar voorganger, het 7de kaderprogramma (FP7), is de verschuiving naar close-to-market projecten. Met name binnen de pilaren “Societal Challenges” en “Industrial Leadership” focust Horizon 2020 zich sterk op de hogere Technology Readiness Levels (TRLs).

Volgens het rapport is dit te ver doorgeslagen:

 • De focus op close-to-market projecten biedt te weinig ruimte voor disruptieve innovaties.
 • De impact van industrie gedreven Joint Technology Initiatives is onzeker.
 • Er is te weinig ruimte voor universiteiten en kennisinstellingen.

De schrijvers van het rapport willen daarom onderscheid gaan maken tussen opkomende en gevestigde sectoren. Voor grotere industriële partijen uit “mature” sectoren zou een lagere vergoeding kunnen gaan gelden of zou de Commissie kunnen overstappen op leningen in plaats van subsidies. Dit zou ook de private investering in R&D moeten vergroten.

Excellentie als belangrijkste evaluatiecriterium

De focus bij evaluaties moet gericht blijven op excellentie. Vooral bij fundamenteel onderzoek zou impact minder zwaar mee moeten gaan wegen. Verder worden twee nieuwe evaluatie sub-criteria voorgesteld:

 • Social Sciences & Humanities integration and geographical balance (onderdeel van impact).
 • Verhouding projectgrootte en doelstellingen (onderdeel van implementation).

Rondom impact blijken veel onduidelijkheden te bestaan, zowel bij aanvragers als bij evaluatoren. Er moet daarom een betere definitie voor impact komen. Daarnaast pleit het rapport voor onderscheid tussen verschillende typen projecten of projecten met verschillende TRL niveaus.

Een andere belangrijke conclusie is dat de kwaliteit van de evaluatie moet verbeteren. Allereerst moeten reviewers beter geëvalueerd worden. Daarnaast moet het Evaluation Summary Report meer diepgang krijgen, zodat duidelijker wordt waarom voorstellen wel of niet scoren.

Overige aandachtspunten/aanbevelingen

 • Oplossen van het verschil tussen Noord-Zuid en Oost-West (participation gap, brain drain)
 • Verdere versimpeling en transparantie
 • Meer internationale samenwerking tussen EU en niet-EU landen
 • Sterkere focus op Social Sciences & Humanities
 • Sterkere focus op gender equality
 • SME-instrument en Fast Track to Innovation blijven
 • Meer focus op agriculture en health
 • Nieuw programma voor early-stage researchers (binnen 3 jaar na hun PhD)
 • Blijven inzetten op Open Access en Open Science.

Conclusie

De verwachting is dat het 9de kaderprogramma in grote lijnen gaat lijken op Horizon 2020. Wel zullen er nuanceverschillen zijn. Over de rol van close-to-market projecten is het rapport minder duidelijk. Gesteld wordt dat dit te veel de focus heeft gekregen binnen Horizon 2020. Tegelijkertijd is het rapport zeer enthousiast over de rol en impact van het SME-instrument en Fast Track to Innovation.

Voordat het tijd is voor het 9de kaderprogramma hebben we nog de laatste Werkprogramma’s van Horizon 2020 tegoed (2018 – 2020). Heeft u innovatieve plannen en u wilt deze met Europese partners tot een succes brengen, dan komen we graag met u in contact. Wij helpen u graag verder.

Bron: DRAFT REPORT on the assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal (2016/2147(INI))

 

Horizon 2020: Personalised medicine

The final work programme under Horizon 2020 for the years 2018-2020 is currently being shaped. Recently, the European Commission published 17 scoping papers, which highlight the Commission’s key priorities for each part of the Horizon 2020 Work Programme. The largest priority of the ‘Health, demographic change and well-being’ societal challenge 1 will be: Better health and care, economic growth and sustainable health systems. This priority reflects the Union’s aspiration for better health and healthy ageing, but at the same time the need for sustainable and accessible health care.

Paradigm shift in health care

The traditional medical approach of “one-size-fits-all” is slowly being replaced by the concept of personalised medicine, which refers to a medical model that uses individuals’ phenotypes and genotypes (e.g. molecular profiling, medical imaging, lifestyle data) to manage treatment, predisposition or prevention of disease. The overall goal of personalised medicine is to provide tailored health care to individual patients. Personalised medicine has been a recurring research topic in past work programmes and it will make a reappearance in the forthcoming one.

Despite rapid advances in “omics” technologies and our better understanding of the molecular basis of various diseases, the implementation of personalised medicine in health care has been slow. This is in part due to the lack evidence supporting the benefit of personalised medicine for patients and the health care system. The EU wishes to establish Europe as a global leader in personalised medicine research and accelerate translation of new knowledge on disease aetiology and technological innovation into personalised health and care solutions.

Translation into calls

Invited research areas within the sub-priority of personalised medicine will include chronic, rare and transmittable diseases. The ageing population, minorities and high-risk groups are a few examples of targeted populations.

Publication of the 2018-2020 Work Programme is expected in October 2017. If your R&D is directly in line with the ambitions of the EU, we suggest to start early with your preparations. Horizon 2020 is a highly competitive funding programme and to increase your chances of securing funding it is vital to start early with formulating a strategic approach and building a consortium.

If you would need advice on how to prepare yourself for the upcoming Horizon 2020 programme or are looking for information on other challenges, priorities and research lines, you are welcome to get in touch with Evers + Manders for a non-committal talk.

Horizon 2020 Challenge 1: Health, demographic change and well-being

Europe faces emerging and potentially unsustainable healthcare costs, due to the increase in chronic diseases, to an ageing population and to increasing societal demands. If nothing changes, the quality of care and accessibility to care will be in jeopardy, leading to enhanced inequality.

Innovative health and care delivery services

To address this challenge, the European Union is expected to aim for better health and care, economic growth and sustainable health systems. To achieve this the EU formulated priorities and a strategic direction for the period 2018-2020 of the Horizon 2020 grant programme.

Within the priority ‘Innovative health and care delivery services and the integration of care’ is proposed as research line.

It is interesting to know that this research line aims at:

 • Providing for a path to innovation and implementation of integrated care programmes,
 • providing for evidence of benefits to the society,
 • Focussing on the user engagement,
 • Addressing societal needs by high impact disruptive technologies,
 • Strengthening the procurement communities and the links between the demand and supply sides.

This, by promoting the creation, the assessment and scaling-up of demand-driven open innovation health and care eco-systems for more effective approaches on key challenges, such as cancer, cardiovascular diseases, dementia, mental health and multi-morbidities.

Aspects to consider are organisational, financing and business models, workforce training, hospital and telemedicine services, home care, self-care, patient centeredness and patient empowerment.

This research line includes the integration of the care dimension, by the promotion of health literacy, and by better coordinating the primary and community care with the specific needs of the patient.

first Deadlines: end 2017

The work program is now under construction and the first draft is expected to be available in a few months’ time. The first deadlines for calls will be at the end of this year.

If your R&D is directly in line with the ambitions of the EU, we suggest to start early with your preparations. The latest calls show a high competition and to stand a chance it is vital to start early with the strategic approach and the composition of a consortium.

If you would like to have some advice on how to prepare yourself for the upcoming Horizon 2020 programme for the years 2018-2020, or are interested in information on other challenges, priorities and research lines you are welcome to get in touch with us for a non-committal talk. 

Energie-innovatie binnen Horizon 2020 (2018 – 2020)

klimaattop Parijs en Europa

Het mag duidelijk zijn, de klimaattop in Parijs heeft veel losgemaakt. Tijdens de top hebben meer dan 200 landen afgesproken dat er alles aan gedaan moet worden om de opwarming van de aarde te beperken. Je ziet nu dat overheden hierop reageren, ermee aan de slag gaan en plannen beginnen te maken. Zo wil de Nederlandse overheid in de toekomst gaan sturen op CO2-reductie in plaats van hernieuwbare energie.

De klimaattop heeft ook duidelijk zijn stempel gedrukt op de scoping papers van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020. In deze scoping papers wordt uiteengezet waarop de Europese Unie in de laatste drie jaar van het innovatieprogramma Horizon 2020 haar pijlen gaat richten. Dit document vormt de basis voor de werkprogramma’s die later dit jaar zullen gepubliceerd worden.

Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy 2018 – 2020

Europa wil graag koploper zijn als het gaat om hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de koolstofarme economie. Dit zijn dan ook de belangrijkste thema’s binnen het Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy, onderdeel van het subsidieprogramma Horizon 2020. Hierbij wordt, zoals altijd, gekozen voor een goede balans tussen de ontwikkeling en de exploitatie van nieuwe energie-innovaties.

Het programma voor 2018-2020 is gericht op de volgende thema’s:

 • Global leadership in renewables. Zoals hierboven beschreven, wil Europa voorop lopen als het gaat om hernieuwbare energie. Horizon 2020 wordt ingezet om deze positie te versterken. Niet alleen door stappen te zetten op technologiegebied, maar ook door aandacht te besteden aan maatschappelijke, culturele en politieke knelpunten.
 • A smart citizen-centered energy system. Europa wil meer ruimte creëren voor de “prosumer”, de consument die tegelijkertijd energieproducent is. Dit vraagt om nieuwe technologische oplossingen, infrastructurele aanpassingen en de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Hierbij moet gedacht worden aan slimme distributie en gebruik, slimme interfaces tussen opwekking en grids, en slimme steden en communities.
 • Efficient energy use. De Europese Unie ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing. Dit leidt tot een directe CO2-reductie. Hierin trekt het werkprogramma op met het NMBP programma (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) en de Public Private Partnerships Energy-efficient Buildings en Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency.
 • Carbon Capture and Storage/Utilization. De Europese Commissie onderkent dat we in transitie zijn. We zijn niet van vandaag op morgen over op een volledig hernieuwbare energievoorziening. Horizon 2020 wordt daarom ook in 2018-2020 ingezet voor het afvangen van CO2 in combinatie met opslag of, beter nog, de omzetting van CO2 in nuttige producten.

Europees, nationaal of regionaal inzetten?

Horizon 2020 biedt mooie kansen, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, Nederland heeft ook eigen subsidieprogramma’s die zich richten op de energietransitie. De Topsector Energie kent een pakket aan mogelijkheden. Daarnaast is de koolstofarme economie één van de thema’s binnen de verschillende Interreg en EFRO programma’s.

Welk programma het meest geschikt is voor uw project hangt af van diverse factoren. En, natuurlijk, van uw ambities. Hierbij is het ook van belang om te kijken met wie u wilt samenwerken en wat u uiteindelijk met een project wilt bereiken.

Binnen Evers + Manders helpen wij bedrijven ook in deze vroege fase van een subsidieaanvraag. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. We geven een wel afgewogen advies waar u mee uit de voeten kunt. Hierbij spelen we altijd open kaart. Het gaat erom dat het uiteindelijk gekozen programma, als het inderdaad komt tot een subsidieaanvraag, past bij uw wensen, mogelijkheden en strategie.

Zwitserland en Horizon 2020

Zwitserland weer terug in Europa

Goed nieuws voor bedrijven, universiteiten en onderzoekers: de samenwerkingsrelatie met Zwitserland is vanaf 1 januari 2017 weer hersteld. Zwitserland wordt vanaf dat moment weer gezien als full Associated Country binnen Horizon 2020. Partijen uit Zwitserland kunnen daarmee weer over de volle breedte meedoen in Horizon 2020 projecten.

Achtergrond

Op 9 februari 2014 stemde de Zwitserse bevolking in een referendum voor het instellen van een quotum op immigratie naar Zwitserland. In reactie hierop werden de onderhandelingen voor een associatieverdrag tussen Zwitserland en de EU opgeschort. Hierdoor kon Zwitserland niet langer als geassocieerd land participeren in het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 en het onderwijsprogramma Erasmus+. De Europese Commissie stelde dat onderhandelingen met Zwitserland pas weer konden worden hervat als Zwitserland bereid was het associatieverdrag met Kroatië te tekenen voor 9 februari 2017.

De consequenties voor de Zwitserse partijen en Europa waren onvoorzien groot. Dit bracht hen terug naar de onderhandelingstafel.

Wat was de situatie de afgelopen jaren?

Er waren beperkt mogelijkheden voor Zwitserland om mee te doen in Horizon 2020 programma’s. Zwitserse partners konden namelijk alleen mee doen wanneer er financiering vanuit Zwitserland beschikbaar was.  Zwitserland was echter volledig uitgesloten voor de volgende programma’:

Wat gebeurde er vorige week?

Vorige week kwam er sneller dan verwacht positief bericht vanuit Bern:

‘Switserland has ratified the protocol extending the free movement of persons to Croatia. On 16th December the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), in cooperation with the Federal Department of Justice and Police (FDJP), confirmed the ratification of Protocol III to the EU. This means that the precondition has been met for Switzerland to participate fully in the Horizon 2020 research programme.’

Situatie per 1 januari 2017.

Zwitserland zal vanaf 1 januari 2017 worden gezien als Associated Country binnen Horizon 2020. Dit is sneller dan verwacht. Hierdoor kunnen Zwitserse partijen weer mee doen in alle Horizon 2020 calls. Praktisch gezien stuiten we nog op één “maartje”. De EU zal haar systemen nog moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar gereed is en dat Zwitserse partijen als partner toegevoegd kunnen worden in de Participant Portal. Een periode van onzekerheid loopt hiermee teneinde.

Deze ontwikkeling komt precies op het juiste moment voor een belangrijke subsidieaanvraag waar Evers + Manders bij betrokken is. Hebben de veranderingen in Zwitserland impact op uw innovatieplannen? Wij praten u graag bij over de mogelijkheden om met een Zwitserse partner te innoveren.

Een goed 2017!

 

Inkopen van innovatief onderzoek met subsidie

Het inkopen van innovatieve oplossingen en Onderzoek & Ontwikkeling  om te komen tot innovatie krijgt van overheidswege steeds meer aandacht.  De Europese Commissie biedt  een nog relatief onbekende doch zeer effectieve methode hiervoor: de zogenaamde Pre-commercial Procurement. Evers + Manders Subsidieadviseurs en Corvers Procurement Services BV werken op dit terrein nauw samen. Met succes:  ruim vier miljoen Euro is toegekend door Europa aan een internationaal consortium van ziekenhuizen ter ondersteuning van Onderzoek & Ontwikkeling.  De aanvraag is gedaan vanuit Nederland.

Pre-commercial Procurement

Pre-commercial Procurement (PCP) is een moderne manier om Onderzoek & Ontwikkeling te bevorderen en innovatie te stimuleren. Het is een manier voor aanbestedende diensten om hun specifieke behoeften te formuleren en in contact te komen met bedrijven die met hun nieuwe technologie inspelen op de publieke behoeften. De PCP kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van producten, werken of diensten die nog niet op de markt beschikbaar zijn (of in ieder geval niet met het door u gewenste prestatieniveau). De aanschaf van het product, werken of diensten vindt na een succesvol PCP traject plaats via een aanbesteding, de Public Procurement of Innovation (PPI).

De ontwikkeling van PCP is vooral belangrijk voor publiekrechtelijke lichamen, universiteiten en academische ziekenhuizen. De Europese Commissie onderschrijft het belang van deze ontwikkeling. Dat is de reden dat zij op Europese schaal binnen Horizon 2020 aanbestedende diensten ondersteunt met financiële middelen.

Hoe werkt het in de praktijk?

 • U (aanvrager, aanbestedende dienst) definieert en beschrijft het probleem of de behoefte.
 • U consulteert de markt. Wat zijn de trends? Wat is al beschikbaar en wat nog niet? Wat zijn toekomstige ontwikkelingen?
 • Bedrijven benaderen u en stellen innovatieve oplossingen voor.
 • U geeft vervolgens opdrachten aan partijen om (deel)oplossingen uit te werken.
 • De EU vergoedt 90% van de gemaakte kosten indien aan de daarvoor geldende vereisten wordt voldaan.
 • Na de succesvolle uitvoering van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, kunt u een aanbesteding starten gebaseerd op Public Procurement of Innovation (PPI).

Redigeren van een top subsidieaanvraag

Voor ieder project geldt ook hier dat het volgende van belang is:

 • Het ontwikkelen van een gebalanceerd project;
 • Het samenstellen van een consortium van samenwerkende partners (Europees en/of vallend onder het associatieverdrag);
 • Het beschrijven van het project en het indienen van de aanvraag op een vastgesteld moment.
 • Het is aan de Europese Commissie, die de aanvraag beoordeelt, of subsidie kan worden toegekend.

Expertises nodig!

Deze stappen vergen een goede voorbereiding van het projectplan. Aan dat projectplan wordt gewerkt vanuit drie verschillende expertises:

 • Kennis van technologieën (bedoeld om een sterke vraagarticulatie te kunnen beschrijven);
 • Dieptekennis van het subsidieprogramma. (Met onverminderd accent op excellence, impact, implementatie);
 • Juridische kennis over aanbesteden van innovatie.

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft een maatwerkprogramma ontwikkeld waarbij deze drie kernvelden worden ingevuld. Interesse? We doen dat in collegiale samenwerking met Corvers Procurement Services BV – internationaal acterend juridisch adviesbureau op het gebied van inkoop en aanbesteden en expert op het gebied van het aanbesteden van innovatie.

Samenwerking Corvers Procurement Services BV en Evers + Manders Subsidieadviseurs BV biedt meerwaarde.

Kansen in 2017

Op welke gebieden verwachten wij het komend jaar interessante ontwikkelingen voor PCP projecten binnen Horizon 2020?

 

 1. Information and Communication Technologies

  • Robotics based solutions for smart city applications
 2. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

  • Soil decontamination
 3. Secure societeis – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens

  • Broadband communication systems for disaster resilience
  • Forensic tools/techniques for fight against crime/terrorism
  • Next generation info systems for border/external security
 4. Health, Demographic Change and Wellbeing

  • Uptake of standards for exchange of digital health records  
 5. Secure, Clean and Efficient Energy

  • Deploying innovative solutions for energy efficiency

PCP iets voor u?

Bel of mail ons en we raken snel in gesprek. Het is onze expertise om projecten en ideeën goed uit te werken en om te zetten naar scorende aanvragen.

Gratis onderzoekers voor 3 jaar? Hoe kan dat?

De Europese Commissie wil met de Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) de nieuwe generatie onderzoekers en experts opleiden. Deze zullen in de toekomst het beeld van ons onderzoek en onze innovatie bepalen. MSCA wil de onderzoeksvaardigheden en  andere van belang zijnde vaardigheden van jonge onderzoekers ontwikkelen om ze zo betere carrièreperspectieven te bieden. Zo moet het aantrekkelijker worden om in Europa te komen en te blijven werken.

Verschillende mogelijkheden

MSCA biedt:

 • trainingsnetwerken (bestemd voor een groep van universiteiten/onderzoeksinstellingen en bedrijven)
 • Beurzen. De beurzen zijn bestemd voor onderzoekers die (tijdelijk) in het buitenland willen werken
 • Internationale uitwisselingsprogramma’s aan individuele onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven.

Kansen in het nieuwe jaar

Op 10 januari 2017 eindigt de sluitingstermijn voor de zogeheten  trainingsnetwerken (ITN). Deze call richt zich op een groep van samenwerkende universiteiten en bedrijven. Die partijen tezamen vormen dus het trainingsnetwerk waarbinnen de individuele onderzoekers worden (bij)geschoold in onderzoek en tegelijkertijd in het buitenland  een gedegen trainingsprogramma krijgen aangeboden. Gezien de ruime subsidiemogelijkheden die de commissie beschikbaar heeft durven wij de stelling aan:  “vrijwel gratis onderzoek; het is een mogelijkheid”.

De voordelen van de trainingsnetwerken

Een ITN programma kent eigenlijk alleen maar winnaars:

 • De onderzoekers krijgen een uitdagend en compleet trainingsprogramma en krijgen de kans om mee te lopen in baanbrekend onderzoek
 • De bedrijven en universiteiten krijgt de gelegenheid een innovatief onderzoeksprogramma uit te voeren
 • De Europese Unie versterkt zijn kennisbasis door een nieuwe lichting allround onderzoekers.

Wat biedt een trainingsnetwerk?

De Europese Commissie schenkt de glazen goed vol: tot wel 540 persoonsmaanden (ruwweg 15 jonge onderzoekers) kunnen instromen in een dergelijk netwerk en de vergoedingen zijn fors. Ook goed nieuws voor instromers: de buitenlandse jonge onderzoeker (op weg naar zijn PhD) krijgt volop de gelegenheid zijn eigen expertise in te brengen in een dergelijk netwerk en ook nog eens kan en mag profiteren van een aanscherping van zijn talenten (commercieel, business-wise, specifieke competenties). Het gaat hier om een individueel opleidingsprogramma. Geen wonder dat dit programma volop in de belangstelling staat van Europese instituten en jonge onderzoekers.

Hoe wij kunnen helpen?

Als subsidieadviseurs bij Evers + Manders weten we dat het programma een zwaar indieningstraject kent.  Er worden ook nog eens veel voorstellen ingediend. De concurrentie is pittig.  Daarom hebben wij als bedrijf een strak protocol – gebaseerd op jarenlange ervaringen – ontwikkeld om onze cliënten succesvol te ondersteunen bij het schrijven van een dergelijke aanvraag.  Benieuwd?  We maken graag kennis en helpen u zo nodig  met het verder uitwerken van uw ideeën. 

Fast Track to Innovation Pilot, evalueren of doorpakken?

Dit najaar (25 oktober 2016) is de laatste deadline van het Europese Fast Track to Innovation Pilot (FTI). FTI ondersteunt samenwerkende bedrijven (3 – 5 partners) bij het versneld naar de markt brengen van doorbraaktechnologieën. Hiermee stimuleert de EU de laatste en cruciale fase van idee tot marktintroductie.

Zoals dat gaat met nieuwe initiatieven, gaat de Europese Commissie Fast Track to Innovation Pilot eerst uitgebreid evalueren. Evalueren is goed, maar het zou jammer zijn als de commissie daar al te veel tijd voor uittrekt.

fti tot nu toe

Fast Track to Innovation Pilot is een populaire regeling. Het programma biedt bedrijven een unieke kans om nieuwe innovaties tot een commercieel succes te maken. Gevolg is wel, dat de er veel competitie is en de slagingspercentages laag zijn (schatting: < 5%). Echter, ook voor dit programma geldt: een goed project is een goed project.

Nederland doet het goed binnen Fast Track to Innovation Pilot. In bijna de helft van het aantal goedgekeurde projecten zijn  één of meerdere Nederlandse partijen vertegenwoordigd. Hiermee staat Nederland op een tweede plaats, vlak achter Groot-Brittannië.  

In totaal heeft de EU (tot en met de maart 2016) met Fast Track to Innovation Pilot ongeveer € 135 miljoen geïnvesteerd in 62 innovatieve projecten. Het totale budget ligt rond de € 200 miljoen.

Evalueren en doorpakken

De EU heeft een diepgaande evaluatie van Fast Track to Innovation aangekondigd. Het is natuurlijk altijd goed om te leren en te verbeteren, maar dit mag niet tot stilstand leiden. Wij zijn dagelijks in contact met innovatieve bedrijven en zien hoeveel enthousiasme er is voor deze regeling. Ik durf daarom wel een voorschot op de evaluatie te nemen: geslaagde pilot en nu snel doorpakken!

De kans is klein dat er in 2017 voorstellen ingediend kunnen worden. De oktober deadline is voor nu de laatste kans binnen het programma. Echter, wij gaan er vanuit dat het programma weer terugkomt. Hopelijk al in de 2018-2020 werkprogramma’s van Horizon 2020.